Vypočítajte chladiacu funkciu mestskej zelene

Plánovanie ochladzovania prehriatych miest v letných horúčavách je teraz jednoduchšie. Pomocou nástroja Tree Check PRO môžete modelovať vplyv výsadby alebo naopak úbytku stromov či trávnikov na vnímanú teplotu v konkrétnej lokalite.

Ako funguje Tree Check PRO?

Kontrola stromov PRO je on-line program založený na mapových údajoch, údajoch z pasportu zelene a informáciách o stromoch z portálu Stromy pod kontrolou. Používatelia si môžu vyhľadať konkrétne stromy, kríky alebo zelené plochy a zistiť, ako prispeli k ochladzovaniu lokality počas horúcich dní (nad 25 °C). Môžu ho tiež použiť na navrhovanie nových verejných priestorov a vyskúšať rôzne scenáre projektov.

Zistite, kde a aké stromy pomôžu najviac

Prednosťou softvéru je, že dokáže pracovať s funkciou ochladzovania stromov v čase. Vypočítava ich postupný rast a posilňujúce prínosy (čím väčšia koruna, tým väčší výpar a ochladzovanie). To umožňuje efektívne vyhodnotiť očakávaný vplyv pripravovaných investícií na mikroklímu mesta. Model ponúka výpočet chladiaceho výkonu a jeho peňažnej hodnoty v horizonte 3, 5 a 20 rokov.

Vegánske a bez lepku🍪! Naše cookies vám neškodia.
Nastavenia