Knižnica
Martin Čtverák
Martin Čtverák

Kolektiv autorů ČVUT UCEEB a UJEP IEEP 23. 4. 2021

Voda v meste

Metodika pre hospodárenie s dažďovou vodou vo väzbe na zelenú infraštruktúru.

Prečítajte si metodiku pre hospodárenie s dažďovou vodou (HDV) v mestách vo väzbe na zelenú infraštruktúru. Mestský systém HDV a s ním súvisiace prvkami modrej a zelenej infraštruktúry pozitívne ovplyvňujú mestské prostredie a jeho mikroklímu, odľahčujú stokovej sieti a zlepšujem kvalitu života obyvateľov. Vytvárajú príjemné miesto na pobyt a dávajú životný priestor rastlinám a živočíchom.

Metodika je určená predovšetkým starostom a voleným zástupcom obyvateľov českých miest a pracovníkom mestskej samosprávy, ktorým by mala poskytnúť stručný, ale zároveň komplexné úvod do problematiky. Zameriava sa na realizácia na mestom vlastnených pozemkoch, budovách a na verejných priestranstvách.

Metodiku môžu využitý tiež úrady vykonávajúce v prenesenej pôsobnosti štátnu správu napr. V ochrane vôd alebo ochrane prírody a krajiny ako dotknuté orgány pri územnom plánovaní a stavebných konaniach, a to ako pomôcku pre objasnenie a žiaduce podporu väzieb medzi zelenou infraštruktúrou, resp. verejnú zeleňou v sídlach, a hospodárením s dažďovou vodou. Zaujímavá však môže byt aj pre verejnosť, ktorá si vďaka nej môže vytvoriť lepšiu predstavu o výhodách zadržiavanie dažďovej vody, územnom plánovaní, verejné výstavbe či dôležitosti kvalitného verejného priestoru.

Publikácie v češtine k stiahnutiu na http://www.vodavemeste.cz/

Voda v meste 

Vegánske a bez lepku🍪! Naše cookies vám neškodia.
Nastavenia