Knižnica

Prírode blízka údržba mestskej zelene

Ing. Zuzana Hudeková, PhD. 21. 4. 2021

Prírode blízka údržba mestskej zelene

Od roku 2007 žije po prvýkrát v histórii ľudstva viac ako polovica svetovej populácie v mestských aglomeráciách. V Európe je tento podiel „mestského“ obyvateľstva dokonca ešte vyšší, predstavuje viac ako 80%. Pre lepšiu predstavu uveďme, že hoci mestá svojou plochou zaberajú len mizivé 2% zemského povrchu, ich obyvatelia využívajú 75% prírodných zdrojov našej planéty. Prírodné zdroje sú však v súčasnosti na pokraji vyčerpania.

Strata biodiverzity, teda druhovej rozmanitosti, spolu so zmenou klímy patrí k najväčším súčasným výzvam ľudstva. Biodiverzita poskytuje spoločnosti široké spektrum ekosystémových služieb, od ktorých priamo závisíme. Ide nielen o potraviny, či pitnú vodu, ale aj opeľovanie, znižovanie hluku, zlepšenie kvality znečisteného ovzdušia a vôd, ochranu proti povodniam a pod.

sťiahnuť dokument

Mestská zeleň 

Newsletter
"Pripoj sa k ľuďom, ktorí vedia, ako pripraviť svoj domov, mesto a krajinu na zmenu klímy.
#adapterra"