Knižnica
Karlova Ves - Bratislava, Autor: Z. Hudeková
Karlova Ves - Bratislava, Autor: Z. Hudeková

Karin Kernerová 5. 9. 2021

Katalóg vybraných adaptačno-mitigačných opatrení pre urbanizované územie

Dokument ponúka prehľadný popis odporúčaných opatrení pre mestské prostredie, ktorý prispeje k lepšiemu pochopeniu vzájomných vzťahov mitigácie, adaptácie a biodiverzity. Toto systémové prepojenie je v súlade s požiadavkami novej stratégie EÚ pre adaptáciu „Budovanie Európy odolnej proti zmene klímy“prijatej Európskou komisiou 24.2.2021. Zároveň napomôže samosprávam pri hľadaní správnych opatrení na správne miesto a ponúkne aj prehľad vhodnej doplnkovej literatúry.

AUTORI: Pavol Stano, Andrej Šteiner - Karpatský rozvojový inštitút, Zuzana Hudeková - Mestská časť Bratislava-Karlova Ves, Mirek Lupač, Viktor Třebický, Josef Novák - CI2, o. p. s., Ľubica Šimkovicová, Vladimír Šimkovic - Inštitút pre pasívne domy, Silvia Halková - Bratislavské regionálne ochranárske združenie

sťiahnuť dokument

zelené stavanie Zelené strechy Mestská zeleň Výsadba stromov Voda v meste Příklady z praxe 

Akce v nejbližší době
Newsletter
"Pripoj sa k ľuďom, ktorí vedia, ako pripraviť svoj domov, mesto a krajinu na zmenu klímy.
#adapterra"
Vegánske a bez lepku🍪! Naše cookies vám neškodia.
Nastavenia