Knižnica

Lipowa, Białystok, Poland (Tomek Baginski)Lipowa, Białystok, Poland (Tomek Baginski)

Ing. Zuzana Hudeková, PhD 21. 4. 2021

Ako pripraviť akčný plán zelenej infraštruktúry so zohľadnením nových výziev

Príručka nielen pre samosprávy

O dôležitosti zelene, alebo v širšom ponímaní o dôležitosti zastúpenia prírodných prvkov v našich sídlach pre zabezpečenie kvality životného prostredia sa už toho popísalo pomerne veľa. Avšak v súčasnosti sa pred nás stavajú aj nové výzvy, na ktoré musíme reagovať. Vedci už síce niekoľko rokov „bijú na poplach“, ale ich vedecké správy a znepokojujúce výstupy ohľadom ďalšieho vývoja sme až doposiaľ „nebrali“ s vážnosťou, akú si zasluhujú. Ide hlavne o zmenu klímy a stratu biodiverzity, z ktorých hlavne tú prvú začíname pociťovať už pri každodennom živote. Globálne otepľovanie, extrémne letné horúčavy, obdobia sucha, prívalové zrážky - zjednodušene musíme konštatovať, že začíname vstupovať do obdobia, kedy sa nielen veľa toho začína meniť okolo nás, ale s oprávnenými obavami a dávkou neistoty sa musíme pozerať aj do budúcnosti.

sťiahnuť dokument

Mestská zeleň 

Newsletter
"Pripoj sa k ľuďom, ktorí vedia, ako pripraviť svoj domov, mesto a krajinu na zmenu klímy.
#adapterra"