blog
Vizualizácia pripravovaného riešenia, Zdroj: https://odolnesidliska.sk/
Vizualizácia pripravovaného riešenia, Zdroj: https://odolnesidliska.sk/

Karin Kernerová  8. 10. 2021

Projekt Kaskády ponúkne modelové riešenie pre zrážkové vody na bratislavskom sídlisku

Bratislavská mestská časť Karlova Ves sa dlhodobo venuje riešeniam a vzorovým opatreniam na obmedzenie dopadov zmeny klímy. Jedno z opatrení, ktoré Karlova Ves plánuje realizovať, sa nachádza v lokalite verejného priestranstva na sídlisku Dlhé diely, medzi ulicami Kresánkova a Hany Meličkovej, neformálne nazývaný ako park Kaskády.

Viac

Výsadba stromov Voda v meste Příklady z praxe 

blog
Vizualizácia víťazného návrhu v časti Ťahanovské riadky Zdroj: https://mlynskynahon.sk/
Vizualizácia víťazného návrhu v časti Ťahanovské riadky Zdroj: https://mlynskynahon.sk/

Karin Kernerová  3. 2. 2021

Urbanisticko-krajinárska súťaž „Revitalizácia Mlynského náhonu v Košiciach“ už pozná víťaza

Mlynský náhon o.z. je občianske združenie s ambíciou obnoviť tok Mlynského náhonu v jeho pôvodnom koryte na území mesta Košice a vytvoriť súvislý biokoridor pozdĺž celého vodného toku s mestotvornými, environmentálnymi a spoločenskými funkciami

Viac

Voda v meste Příklady z praxe 

Newsletter
"Pripoj sa k ľuďom, ktorí vedia, ako pripraviť svoj domov, mesto a krajinu na zmenu klímy.
#adapterra"