blog
Vizualizácia pripravovaného riešenia, Zdroj: https://odolnesidliska.sk/
Vizualizácia pripravovaného riešenia, Zdroj: https://odolnesidliska.sk/

Karin Kernerová  8. 10. 2021

Projekt Kaskády ponúkne modelové riešenie pre zrážkové vody na bratislavskom sídlisku

Bratislavská mestská časť Karlova Ves sa dlhodobo venuje riešeniam a vzorovým opatreniam na obmedzenie dopadov zmeny klímy. Jedno z opatrení, ktoré Karlova Ves plánuje realizovať, sa nachádza v lokalite verejného priestranstva na sídlisku Dlhé diely, medzi ulicami Kresánkova a Hany Meličkovej, neformálne nazývaný ako park Kaskády.

Viac

Výsadba stromov Voda v meste Příklady z praxe 

blog
Ilustračný obrázok, Zdroj: Mesto Trnava - Facebook
Ilustračný obrázok, Zdroj: Mesto Trnava - Facebook

Karin Kernerová  20. 8. 2021

Trnava spustila projekt Strom do domu

Stromov nie je nikdy dosť. Mesto každoročne vysádza stovky nových, aby bola Trnava čo najzelenšia, môže to však robiť iba na svojich pozemkoch. Možnosti výsadby často limitujú aj podzemné inžinierske siete, dopravná situácia alebo šírka uličného profilu. Ako teda ešte zvýšiť ich počet a rozmiestňovať ich rovnomernejšie?

Viac

Mestská zeleň Výsadba stromov Příklady z praxe 

Newsletter
"Pripoj sa k ľuďom, ktorí vedia, ako pripraviť svoj domov, mesto a krajinu na zmenu klímy.
#adapterra"