App
blog
Zdroj: FB - Mesto Trnava
Zdroj: FB - Mesto Trnava

Karin Kernerová  18. 11. 2021

Trnava bojuje proti dopadom zmeny klímy aj opatreniami v extraviláne mesta

Mesto sa nachádza v oblasti úrodnej spraše, čo pôdu v jeho okolí predurčilo na poľnohospodárske využitie. Takto využívaná pôda má však len veľmi obmedzenú schopnosť zmierňovať dopady zmeny klímy, dokonca v niektorých prípadoch ich môže ešte zhoršovať.

Mestská samospráva však myslí na budúcnosť, preto sa rozhodla pôde vrátiť život prostredníctvom agrolesníckeho hospodárenia, obnovovania prírodných lúčnych porastov či prirodzeného režimu vodných tokov a mokradí. Takmer sedemsto odrastených stromov pribudne do konca roka nielen v rôznych častiach Trnavy, ale aj v jej blízkom okolí.

Mesto uvádza do praxe myšlienku opätovného sprírodňovania vyčerpanej, v horúčavách prehrievanej, zrážkami a vetrom erodovanej poľnohospodárskej pôdy v rámci adaptácie na zmenu klímy. Cieľom je okrem dopĺňania zelene v intraviláne aj dotváranie chýbajúceho prírodného zázemia mesta, využitie stromov ako účinných prirodzených klimatických jednotiek, tvorba vetrolamov, zníženie prašnosti, posilnenie biodiverzity a zlepšenie ekologickej stability územia.

Vzhľadom na obmedzené možnosti výsadby v intraviláne mesta, samospráva ponúkla Trnavčanom možnosť adoptovať si strom od mesta. Nápad mal u občanov odozvu, v trnavských súkromných záhradách si v týchto dňoch nájde svoje miesto deväťdesiat stromov s rôznou druhovou skladbou vhodnou pre tento región.

Prečítajte si celý článok na stránke mesta Trnava.

KomentáreNapíšte nám


Newsletter
"Pripoj sa k ľuďom, ktorí vedia, ako pripraviť svoj domov, mesto a krajinu na zmenu klímy.
#adapterra"
Veganské a bez lepku🍪! Naše cookies vám neškodí.
Nastavení