blog
Vizualizácia pripravovaného riešenia, Zdroj: https://odolnesidliska.sk/
Vizualizácia pripravovaného riešenia, Zdroj: https://odolnesidliska.sk/

Karin Kernerová  8. 10. 2021

Projekt Kaskády ponúkne modelové riešenie pre zrážkové vody na bratislavskom sídlisku

Bratislavská mestská časť Karlova Ves sa dlhodobo venuje riešeniam a vzorovým opatreniam na obmedzenie dopadov zmeny klímy. Jedno z opatrení, ktoré Karlova Ves plánuje realizovať, sa nachádza v lokalite verejného priestranstva na sídlisku Dlhé diely, medzi ulicami Kresánkova a Hany Meličkovej, neformálne nazývaný ako park Kaskády.

Tento priestor bol na základe detailného zrážkovo-odtokovo modelu identifikovaný ako jedna z kritických lokalít, kde sa nevhodne akumuluje zrážková voda. Ide o svahovitý terén, kde sa voda kumuluje v spodných častiach. Toto verejné priestranstvo v lete ale naopak trpí nedostatkom vlahy. Navyše ide o miesto, na ktoré dlhodobo upozorňujú občania z hľadiska nedostatku zelene. Karlova Ves plánuje riešiť tieto problémy prostredníctvom projektu hospodárenia so zrážkovou vodou s názvom „Kaskády – modelové riešenie zrážkových vôd na verejnom priestranstve”.

Začiatkom tohto roku bola spracovaná projektová dokumentácia a v máji bola vyhlásená výzva a predkladanie ponúk pre realizáciu zákazky “Kaskády – modelové pilotné riešenie zrážkových vôd na verejnom priestranstve.”

Projekt má za cieľ zamedziť nevhodnej akumulácii zrážkovej vody, ale zároveň v čase sucha vodu následne využiť na zálievku či na spríjemnenie mikroklímy a pobytu parku Kaskády pre obyvateľov a návštevníkov.

Celý projekt sa bude skladať z viacerých fáz, v roku 2021 sa plánuje realizácia 1. a 2. fázy projektu, ktorá bude zahŕňať inštaláciu 2 podzemných plochých podzemných nádrží s objemom 7,5 m3, 2 dažďové záhrady/mokraďové záhony, 7 zatrávnených retenčných plôch o celkovej výmere 34 m2 a 85 m2 a výsadbu 21 kusov drevín.

Viac informácii na stránke mestskej časti Karlova Ves a tiež na stránke Odolné sídliská

Výsadba stromov Voda v meste Příklady z praxe 

KomentáreNapíšte nám


Newsletter
"Pripoj sa k ľuďom, ktorí vedia, ako pripraviť svoj domov, mesto a krajinu na zmenu klímy.
#adapterra"
Veganské a bez lepku🍪! Naše cookies vám neškodí.
Nastavení