blog
Zdroj: https://www.klimasken.sk/
Zdroj: https://www.klimasken.sk/

Karin Kernerová  26. 9. 2021

Nový nástroj na hodnotenie príspevku ku zmene klímy a adaptácie na zmenu klímy

Nástroj KLIMASKEN pomáha k zodpovednému správaniu v oblasti ochrany klímy a adaptácie na jej zmenu. Je dobrou pomôckou pre strategické plánovanie, rozhodovanie, prípravu projektov i osvetu. Jeho štruktúra je kompatibilná s medzinárodnými požiadavkami napr. na Akčný plán znižovania emisií a adaptácie SECAP.

Ide o nástroj na hodnotenie miest, mestských častí a budov z hľadiska príspevku ku zmene klímy a adaptácie na zmenu klímy. KLIMASKEN je zostavený z niekoľkých desiatok indikátorov, ktoré užívateľ naplní požadovanými dátami a prostredníctvom jednoduchých výpočtov je z nich následne stanovený hlavný index a jeho čiastkové zložky.

Registrovaný užívateľ môže vytvárať profily sledovaných miest, mestských častí, obcí či budov. Nástroj je zostavený z niekoľkých desiatok indikátorov, ktoré užívateľ naplní požadovanými dátami. Pri každom indikátore je uvedená metodika na získanie a spracovanie potrebných dát (metodický list).

Klimasken sleduje nasledujúce 4 oblasti:

 • EXPOZÍCIA OBLASTI VOČI PREJAVOM ZMENY KLÍMY

 • CITLIVOSŤ A ADAPTÍVNA KAPACITA OBLASTI

 • PRODUKCIA SKLENÍKOVÝCH PLYNOV A JEJ ZNIŽOVANIE (EMISIE)

 • PRIPRAVENOSŤ INŠTITÚCIE REALIZOVAŤ ADAPTAČNÉ A MITIGAČNÉ OPATRENIA

  Výsledná podoba klimatického štítku, Zdroj: https://www.klimasken.sk/
  Výsledná podoba klimatického štítku, Zdroj: https://www.klimasken.sk/

  Viac informácii: oficiálna stránka - KLIMASKEN

  Nástroj vznikol v rámci európskeho projektu, ktorý realizuje Mestská časť Bratislava-Karlova Ves

  Monitorovanie a výskum 

 • Komentáre  Napíšte nám


  Newsletter
  "Pripoj sa k ľuďom, ktorí vedia, ako pripraviť svoj domov, mesto a krajinu na zmenu klímy.
  #adapterra"