blog

Dažďové záhrady v poľskom Gdansku; Foto: Photo: Gdańskie WodyDažďové záhrady v poľskom Gdansku; Foto: Photo: Gdańskie Wody

KRI  30. 11. 2019

Inšpirujúce projekty zo Slovenska, Česka, Poľska a Maďarska ukazujú ako sa adaptovať v čase klimatickej krízy

V rámci projektu LIFE TreeCheck vznikla unikátna databáza dobrých príkladov adaptácie na nepriaznivé dôsledky zmeny klímy zo strednej Európy, tzv. Adapterra inspirational database.

V databáze spravovanej Nadaci Partnerství sa nachádza už 15 adaptačných príkladov zo strednej Európy.

Jej cieľom je zhromaždiť príklady dobrej praxe na jedno miesto, a tým napomôcť z lepšiemu manažementu dopadov zmeny klímy, ako sú horúčavy, suho, erózia alebo prívalové dažde či povodne.

Prehľadný zoznam príkladov detailne popisuje ako jednotlivé opatrenia fungujú, skúsenosti z ich realizáciou, ako aj náklady na ich výstavbu a údržbu. Príklady z Poľska, Maďarska, Slovenska dopĺňajú prehľad predchádzajúcich víťazov a finalistov súťaže Adapterra Awards zameranej na najlepšie inšpirácie v oblasti reakcie na zmenu klímy v Českej republike.

Maďarsko: Revitalizácia vnútrozemskej vodnej oblasti v Nyárádi

Maďarsko: Revitalizácia vnútrozemskej vodnej oblasti v Nyárádi; Foto: Municipality of town Nyárád

Poľsko: Centrum trvalo udržateľného vzdelávania a rekreácie

Poľsko: Centrum trvalo udržateľného vzdelávania a rekreácie; Foto: PUNKT ZERO Piotr Kuś

Poľsko: Udržateľný drenážny systém na sídlisku Beaufort

Poland: Udržateľný drenážny systém na sídlisku Beaufort; Foto: ZIELENIARIUM Joanna Rayss

Slovensko: Dažďová záhrada na geriatrii

Slovensko: Dažďová záhrada na geriatrii; Foto: Martin Pavlov

KomentáreNapíšte nám


Newsletter
"Pripoj sa k ľuďom, ktorí vedia, ako pripraviť svoj domov, mesto a krajinu na zmenu klímy.
#adapterra"