blog

Poľsko: Vreckové parky foto: Krakow Municipal Greenspace AuthorityPoľsko: Vreckové parky foto: Krakow Municipal Greenspace Authority

David Kopecký  20. 4. 2021

Nápady zo strednej Európy ukazujú, ako bojovať so suchom či horúčavou

Adaptačné opatrenia zo Slovenska, Českej republiky, Poľska a ďalších krajín ukazujú, ako možno čeliť prehrievaniu európskych metropol.

Zmiernenie zmeny klímy je jednou z najzásadnejších celospoločenských výziev dnešnej doby. Z dostupných dát je však jasné, že aj keby sme teraz úplne prestali produkovať CO2, nebude to stačiť. Je tiež nutné sa jej do istej miery prispôsobiť.

Preto Nadácia Partnerstvo vytvára inšpiratívnu databázu, ktorá motivuje mesta i ľudí k tomu, aby sa prostredníctvom nej na prejavy klimatických zmien pripravili. V databáze sa zhromažďujú a bodujú príklady dobrej praxe zo strednej Európy i ďalších krajín. Tie najlepšie z nich potom oceňuje súťaž Adapterra Awards. Inšpirujte sa spolu s nami, ako sa vysporiadať s klimatickou zmenou, a pozrite si top medzinárodné projekty. Viac na www.lifetreecheck.eu/Database.

„Chceme hovoriť o adaptačných opatreniach na klimatickú zmenu a motivovať mestá aj ľudí k tomu, aby sa ich prostredníctvom na prejavy zmeny klímy pripravili. Priblížiť verejnosti, ako odbornej, tak laickej, súčasné trendy v adaptačných opatreniach, však nie je vôbec jednoduchá disciplína. Preto prevádzkujeme našu databázu dobrej praxe, aby sa ľudia mohli pozrieť a inšpirovať sa konkrétnymi príkladmi. Len za minulý rok sa nám zišlo 30 nových príkladov dobrej praxe z Európy“

Andrea Křivánková z usporiadateľskej Nadácie Partnerstvo Českej republiky

Slovensko: Ekocentrum ArTUR

Jedným z takýchto príkladov je prestavba školy na vzdelávacie centrum v malej obci Hrubý Šúr neďaleko Bratislavy. Prestavba starej tradičnej budovy na energeticky efektívnu a pohodlnú umožnila zároveň zachovanie jej kultúrno-historickej hodnoty a funkcií. Komplex využíva alternatívne zdroje energie, ako sú akumulačné pece, solárny ohrev vody a nájdeme tu aj rekuperáciu tepla alebo koreňovú čističku.

Foto: Peter Coch, Organica.name

Poľsko: Vreckové parky

Kapesní parky (zvané Ogrody Krakowian) v jihopolském Krakově představují malá veřejná prostranství, která umožňují trávit volný čas všem obyvatelům, bez ohledu na věk, zájmy nebo potřeby. Nejsou to jen pulzující centra místních komunit, ale také stanoviště rostlin a zvířat, která zlepšují místní mikroklima, kvalitu života a biologickou rozmanitost ve městě.

Foto: Krakow Municipal Greenspace Authority

Vreckové parky (v poľštine Ogrody Krakowian) v juhopoľskom Krakove zase predstavujú malé verejné priestranstvá, ktoré umožňujú trávenie voľného času všetkým obyvateľom, bez ohľadu na vek, záujmy alebo potreby. Opustené priestory a brownfieldy tu ustupujú pokojným zeleným oázam aj pulzujúcim centrám miestnych komunít. Slúžia nielen ľuďom, ale aj ako stanovište rastlín a zvierat a zlepšujú miestnu mikroklímu, kvalitu života a biodiverzitu v meste.

Poľsko: Nadácia pre poľské vedecké ústredie

Ďalší oceňovaný projekt sa pýši unikátnou vertikálne záhradou, ktorá obopína predné a bočné steny zrekonštruovanej budovy varšavskej Nadácie pre vedu. Rekonštrukcia si dala za cieľ zachovať vzácne historické prvky pri začlenení nízkoenergetických zariadení a vertikálnej zelene. Sídlo nadácie tak so svojou novou zelenou tvárou stiera hranice medzi architektúrou a prírodou.

Foto: FAAB architektura

Poľsko: Expression Passage na viacgeneračnom sídlisku IDEA

V Poľsku ešte zostaneme – na retenčné parky stavili aj obyvatelia viacgeneračného sídliska IDEA v poľskom Gdaňsku. Jedným z hlavných cieľov projektu je zmierniť dopady sucha vďaka dažďovej vode, ktorú park prirodzene zadrží. Prehriaty betón nahradilo 56 stromov a 52 druhov kvetín a kríkov, ktorá pomáhajú zmierňovať dopady tepelného ostrova mesta. Park dokáže zadržať až 53 metrov kubických vody a predchádzať tak záplavám aj suchu.

Foto: Rayss Group Sp. z o.o. Sp. k.

Česká republika: ČSOB CampusMedzi top projektmi z Českej republiky nájdeme inšpiratívne projekty firiem i obcí. Ocenenie Adapterra Awards získal napríklad ČSOB kampus, rozšírená banková centrála v Prahe. Unikátnosť českého riešenia tkvie najmä vo vykurovaní a ochladzovaní pomocou rozsiahlej sústavy tepelných čerpadiel. Budova tak nepotrebuje klasickú kotolňu. Komplex šetrne hospodári s pitnou vodou hlavne vďaka využívaniu dažďovej vody. Na zelených strechách si navyše môžete dokonca posedieť v tieni urastených stromov.


Česká republika: Park u RakováčkuAutori Parku u Rakováčku v malom českom meste Rokycany zase stavili na ochranu vzácneho raka kamenáča a prevenciu povodní. Na novo meandrujúcom potoku uprostred parku nájdeme prietočnú tôňu alebo zníženú časť širokého zloženého koryta. Okolie tvoria starostlivo zvolené rastliny tvoriace trávnaté aj kvetnaté lúky. Park doplnili aj výsadby domácich druhov stromov, kríkov a bylín. Krajinársky poňaté znovuoživenie okolia potoka uprostred zástavby tak ponúka priestor pre príjemné strávenie voľného času v horúcich dňoch nielen vďaka herným prvkom pre deti.

Ďalšie inšpirácie k vlastným adaptačným opatreniam na klimatickú zmenu v mestách ponúkajú príklady z Nemecka, Veľkej Británie alebo Dánska, ktoré dopĺňajú desiatky úspešných slovenských realizácií zo sídiel, pracovného prostredia i domácností. Nechajte sa inšpirovať na www.lifetreecheck.eu/Database.

Adapterra Awards Příklady z praxe 

Fotografia

KomentáreNapíšte nám


Newsletter
"Pripoj sa k ľuďom, ktorí vedia, ako pripraviť svoj domov, mesto a krajinu na zmenu klímy.
#adapterra"