Knižnica
Tree Check Pro, SafeTrees
Tree Check Pro, SafeTrees

LIFE Tree Check 2. 6. 2022

Webinár: Softvérový nástroj Tree Check PRO

Pozývame vás na praktický online webinár  plánovanie verejných priestranstiev v dobe teplotných extrémov 24. júna 2022.

Zeleň predstavuje jeden z nástrojov, ako sa mestá môžu vysporiadať s prehrievaním v dobe letných horúčav. Softvérový nástroj Tree Check PRO umožňuje modelovanie prínosu stromov v čase a vyhodnotenie dopadov plánovaných investícií na mikroklímu v meste.

Softwarový nástroj Tree Check PRO
Webinár
date
piatok 24. 6. 2022
time
9:00 — 11:10
place
platforma ZOOM

Program


9:00 – 9:10 Úvod
Mgr. Martin Ander, Ph.D., Nadace Partnerství

9:10 – 10:00 Predstavenie nástroja Tree Check PRO
  • Prečo analyzujeme ochladzovaciu funkciu vegetácie?
  • Rozbor prípadových štúdií
  • Detailná analýza vegetačných plôch v kontexte mesta
Ing. Jaroslav Kolařík, Ph.D., SAFE TREES s.r.o.

10:00 – 10:20 Praktické využitie softvérového nástroja Tree Check PRO na príklade mesta Třinec
  • Rozbor prípadovej štúdie
  • Detailná analýza vegetačných plôch v kontexte mesta
Ing. Halina Lisztwan, Městský úřad Třinec, odbor životního prostředí a zemědělství

10:20 – 10:40 Praktické využitie softvérového nástroja Tree Check PRO na príklade mesta Ostrava
  • Rozbor prípadovej štúdie
  • Detailná analýza vegetačných plôch v kontexte mesta
Ing. Bc. Anna Johánková Harhajová, Úřad městského obvodu Moravská Ostrava a Přívoz, referentka komunálních služeb

10:40 – 11:10 Diskusia a ukončenie

LIFE Tree Check 

Akce v nejbližší době
Newsletter
"Pripoj sa k ľuďom, ktorí vedia, ako pripraviť svoj domov, mesto a krajinu na zmenu klímy.
#adapterra"
Vegánske a bez lepku🍪! Naše cookies vám neškodia.
Nastavenia