Knižnica
Animucha, LIFE Tree Check
Animucha, LIFE Tree Check

Nadace Partnerství 3. 6. 2022

Konferencia: Aby mesto nepálilo – Ako zvýšiť odolnosť miest voči horúčavám a suchu

Záverečná konferencia a exkurzia projektu LIFE Tree Check 30. a 31. Augusta 2022.

V roku 2016, keď sa začali objavovať prvé myšlienky projektu LIFE Tree Check, mali krajiny Strednej a Východnej Európy slabšie implementačné štruktúry a nižšiu úroveň zapojenia verejnosti do miestneho rozhodovania, než iné regióny Európy. Projekt LIFE Tree Check mal za cieľ prispieť k zlepšeniu týchto procesov, v súlade s európskymi stratégiami na dosiahnutie lepšieho klimatického spravovania v Európe. Cieľom projektu bolo spojiť zainteresované strany zo všetkých projektových krajín (Česká republika, Poľsko, Maďarsko, Slovensko) a ďalších krajín identifikovaných ako pripravované na replikáciu tohto projektu. Poďme sa pozrieť na to, čo sa podarilo dosiahnuť.

Poďme diskutovať o získanom know-how a inšpirovať sa úspešnými projektami a postupmi.

Podujatie je pod záštitou českej Ministerky životného prostredia Anny Hubáčkovej a českého Ministra pre európske záležitosti Mikuláša Beka.

Aby mesto nepálilo – Ako zvýšiť odolnosť miest voči horúčavám a suchu
Konferencia
date
utorok 30. 8. 2022
time
9:00 — 21:00
place
Otvorená záhrada, Nadácia Partnerstvo, Údolní 33, Brno
price
Účasť je bezplatná

–––––


Program konferencie – Utorok, 30.Augusta 2022


  8:30 Registrácia účastníkov

  9:00-9:15 Úvod

  9:15-10:15 Úloha miest v procese adaptácie na dopady zmeny klímy (panelová diskusia)
  Je potrebné prispôsobiť sa čo najrýchlejšie, preto európska adaptačná stratégia uvádza rýchlosť ako jednu z priorít – rýchlym konaním predchádzame škodám.

  10:15-11:15 Ako ochladiť mestá a aká je cena takýchto opatrení
  Prvý blok prezentácií

  11:15-11:45 Prestávka

  11:45-13:00 Príklady dobrej praxe v stredoeurópskych mestách
  Druhý blok prezentácií

  13:00-14:00 Obed

  14:00-15:00 Adaptívna kvalita mestských investícií; ako motivovať partnerov
  Tretí blok prezentácií

  15:00-15:15 Prestávka

  15:15-16:15 Prínos projektu LIFE Tree Check: služby pre samosprávy
  Štvrtý blok prezentácií
  Aplikácia Tree Check, softvér Tree Check Pro, zdroje pre samosprávy, Adapterra Awards, vzdelávanie a poradenstvo, prieskum o zmene vnímania

  16:15-16:30 Záverečná diskusia a záver konferencie

–––––


Večerný program – Utorok 30.August 2022


  18:30-21:00 Spoločenský večer pre účastníkov konferencie v Otvorenej záhrade českej Nadácie Partnerstvo

–––––


Inšpiratívna exkurzia – Streda 31.August 2022


  9:00 prehliadka uhlíkovo neutrálneho komplexu Otvorená záhrada

  10:00-13:00 exkurzia do juhomoravských miest –adaptačné projekty

  13:00 návrat do Brna

–––––


Program konferencie bude upresnený v koordinácii s hosťami, zástupcami miest, obcí a regiónov a potvrdením ich účasti.

Podrobnosti o zameraní a výstupoch projektu LIFE Tree Check nájdete na
www.lifetreecheck.eu/About

LIFE Tree Check 

Registrácia účastníka

Označte, na ktorom programe sa zúčastníteAkce v nejbližší době
Newsletter
"Pripoj sa k ľuďom, ktorí vedia, ako pripraviť svoj domov, mesto a krajinu na zmenu klímy.
#adapterra"
Vegánske a bez lepku🍪! Naše cookies vám neškodia.
Nastavenia