Knižnica
LIFE Tree Check
LIFE Tree Check

LIFE Tree Check 12. 1. 2022

Adaptácia na zmenu klímy v Strednej a Východnej Európe

Pozrite si prezentáciu úspechov v oblasti implementácie národných adaptačných stratégií a akčných plánov v strednej a východnej Európe – v Českej republike, Maďarsku, Poľsku a na Slovensku – v rámci projektu LIFE Tree Check.

V roku 2016, keď sa začali objavovať prvé myšlienky programu LIFE Tree Check, mal región Strednej a Východnej Európy pomerne slabé implementačné štruktúry a nižšiu úroveň zapojenia verejnosti do procesu rozhodovania na lokálnej úrovni - v porovnaní s ostatnými regiónmi Európy. Cieľom programu LIFE Tree Check bolo preto prispieť k naštartovaniu tohto procesu - v súlade s európskymi stratégiami pre dosiahnutie lepšieho klimatického spravovania v Európe. Jeho cieľom bolo zhromaždiť aktérov zo všetkých projektových krajín a ďalších identifikovaných cieľových krajín pre replikáciu. Poďme sa pozrieť na to, čo sa podarilo dosiahnuť.

Adaptácia na zmenu klímy v Strednej a Východnej Európe
Konferencia
date
utorok 22. 3. 2022
time
10:00 — 13:30
place
Zastúpenie Českej republiky pri EÚ, Brusel (Trone 130)
price
Zdarma
capacity
150

PROGRAM10:00 – 10:10 Otvorenie konferencie – Nadace Partnerství – Ladislav Miko

10:10 – 11:30
 • Kontext dopadov zmeny klímy a adaptačných potrieb miest v Strednej Európe + implementačné bariéry – CzechGlobe – Davina Vačkářová (15 min)
 • Mestský ostrov tepla - manuál (vrátane metód pre ovplyvňovanie investícií) – Nadace Partnerství – Magdalena Maceková & Martin Ander (20 min)
 • Softvér TreeCheck Pro – Safe Trees – Jaroslav Kolařík (15 min)
 • TreeCheck App – Nadace Partnerství – Ondřej Veselý (10 min)
 • Vzdelávanie verejnej správy: Klimatická politika – výzvy, ktorým mestá čelia – Karpatský rozvojový inštitút – Karin Kernerová (10 min)
 • Spolupráca s pilotnými mestami – metodika – Ekotoxa – Čestmír Kantor (10 min)

11:30 – 12:00 Prestávka

12:00 – 13:10 Prípadové štúdie
 • Ostrava – Ekotoxa – Čestmír Kantor (10 min)
 • Budapešť – Ökotárs – Veronika Móra (10 min)
 • Košice, Prešov – Karpatský rozvojový inštitút – Zuzana Jarošová (10 min)
 • Walbrzych – Lemitor – Paweł Binkiewicz (10 min)
 • Praha – Czech Globe – Helena Duchková (10 min)
 • Praha – Klimatický plán Pražské společenství obnovitelné energie - Jaroslav Klusák (10 min)
 • Plzeň, Brno – Nadace Partnerství – Martin Ander (10 min)

13:10 – 13:20 Adapterra Awards a databáza šikovných adaptačných riešení, ďalšie komunikačné nástroje – Nadace Partnerství – Andrea Křivánková (10 min)

Záver (10 min)

13:30 Obed

LIFE Tree Check 

Veganské a bez lepku🍪! Naše cookies vám neškodí.
Nastavení