Mgr. Davina Vačkářová, Ph.D.

CzechGlobe

Téma

Sociálne dôsledky globálnych zmien životného prostredia a problémy súvisiace s udržateľnosťou nášho života na planéte

„Zaujímam sa o prínosy a hodnoty prírody globálne, ale aj v chránených územiach a v mestách. Mestá zohrávajú dôležitú úlohu pri zmene klímy a ich prispôsobenie sa je predpokladom kvalitného života v budúcnosti.“

Mgr. Davina Vačkářová, Ph.D.

Vzdelanie a odborná skúsenosti

Davina Vačkářová je vedecká pracovníčka v Ústave pre výskum globálnych zmien Akadémie vied Českej republiky. Vyštudovala ochranu životného prostredia na Karlovej univerzite, pretože vnímala pokračujúce ničenie životného prostredia a problémy s tým spojené.

Pred Ústavom pre výskum globálnych zmien Akadémie vied Českej republiky pôsobila v Agentúre na ochranu prírody a krajiny v Českej republike a na Karlovej univerzite, kde pracuje dodnes.

Projekty

ESMERALDA – Enhancing ecosystem services mapping for policy and decision making

Piloting System of Environmental and Economic Accounting – Experimental Ecosystems Accounting (SEEA-EEA) in Kyrgyzstan

Publikácie

Danek, Jan & Zelený, Jakub & Sejková, Apolónia & Vačkářů, Dava. (2019). Exploring and Visualizing Stakeholder Value Regimes in the Context of Peri-Urban Park Planning. Society & Natural Resources. 1-14. 10.1080/08941920.2019.1688440.

Lorencová, Krkoška & Loučková, Blanka & Vačkářů, Dava. (2019). Perception of Climate Change Risk and Adaptation in the Czech Republic. Climate. 7. 61. 10.3390/cli7050061.

K. Lorencova, Eliska & Whitham, Charlotte & Bašta, Petr & Harmáčková, Zuzana & Stepanek, Petr & Zahradníček, Pavel & Farda, Ales & Vačkářů, Dava. (2018). Participatory Climate Change Impact Assessment in Three Czech Cities: The Case of Heatwaves. Sustainability. 10. 1906. 10.3390/su10061906.

Vačkářů, Dava & Báldi, András. (2016). Ecosystem management in transition in Central and Eastern Europe: the need for a vision. Ecosystem Health and Sustainability. 2. e01231. 10.1002/ehs2.1231.

Viac na ResearchGate.

Vegánske a bez lepku🍪! Naše cookies vám neškodia.
Nastavenia