App
blog
Zdroj: FB - Mesto Trnava
Zdroj: FB - Mesto Trnava

Karin Kernerová  18. 11. 2021

Trnava bojuje proti dopadom zmeny klímy aj opatreniami v extraviláne mesta

Mesto sa nachádza v oblasti úrodnej spraše, čo pôdu v jeho okolí predurčilo na poľnohospodárske využitie. Takto využívaná pôda má však len veľmi obmedzenú schopnosť zmierňovať dopady zmeny klímy, dokonca v niektorých prípadoch ich môže ešte zhoršovať.

Viac

blog
Vizualizácia pripravovaného riešenia, Zdroj: https://odolnesidliska.sk/
Vizualizácia pripravovaného riešenia, Zdroj: https://odolnesidliska.sk/

Karin Kernerová  8. 10. 2021

Projekt Kaskády ponúkne modelové riešenie pre zrážkové vody na bratislavskom sídlisku

Bratislavská mestská časť Karlova Ves sa dlhodobo venuje riešeniam a vzorovým opatreniam na obmedzenie dopadov zmeny klímy. Jedno z opatrení, ktoré Karlova Ves plánuje realizovať, sa nachádza v lokalite verejného priestranstva na sídlisku Dlhé diely, medzi ulicami Kresánkova a Hany Meličkovej, neformálne nazývaný ako park Kaskády.

Viac

Výsadba stromov Voda v meste Příklady z praxe 

blog
Zdroj: https://www.klimasken.sk/
Zdroj: https://www.klimasken.sk/

Karin Kernerová  26. 9. 2021

Nový nástroj na hodnotenie príspevku ku zmene klímy a adaptácie na zmenu klímy

Nástroj KLIMASKEN pomáha k zodpovednému správaniu v oblasti ochrany klímy a adaptácie na jej zmenu. Je dobrou pomôckou pre strategické plánovanie, rozhodovanie, prípravu projektov i osvetu. Jeho štruktúra je kompatibilná s medzinárodnými požiadavkami napr. na Akčný plán znižovania emisií a adaptácie SECAP.

Viac

Monitorovanie a výskum 

  < 1 2 3  > 
Newsletter
"Pripoj sa k ľuďom, ktorí vedia, ako pripraviť svoj domov, mesto a krajinu na zmenu klímy.
#adapterra"
Veganské a bez lepku🍪! Naše cookies vám neškodí.
Nastavení