blog
Poľsko: Vreckové parky foto: Krakow Municipal Greenspace Authority
Poľsko: Vreckové parky foto: Krakow Municipal Greenspace Authority

David Kopecký  20. 4. 2021

Nápady zo strednej Európy ukazujú, ako bojovať so suchom či horúčavou

Adaptačné opatrenia zo Slovenska, Českej republiky, Poľska a ďalších krajín ukazujú, ako možno čeliť prehrievaniu európskych metropol.

Viac

Adapterra Awards Příklady z praxe 

blog
Foto: Dom v úžine, Atelier Saem, Česká republika
Foto: Dom v úžine, Atelier Saem, Česká republika

David Kopecký  18. 5. 2020

Ďalší ročník medzinárodnej súťaže Adapterra Awards je spustený

Medzinárodný projekt LIFE Tree Check má za cieľ znižovanie dopadov zmeny klímy na mestá. V rámci projektu aktuálne prebieha prihlasovanie projektov do súťaže Adapterra Awards. Nominujte na webe www.adapterraawards.cz.

Viac

blog
Dažďové záhrady v poľskom Gdansku; Foto: Photo: Gdańskie Wody
Dažďové záhrady v poľskom Gdansku; Foto: Photo: Gdańskie Wody

KRI  30. 11. 2019

Inšpirujúce projekty zo Slovenska, Česka, Poľska a Maďarska ukazujú ako sa adaptovať v čase klimatickej krízy

V rámci projektu LIFE TreeCheck vznikla unikátna databáza dobrých príkladov adaptácie na nepriaznivé dôsledky zmeny klímy zo strednej Európy, tzv. Adapterra inspirational database.

Viac

Newsletter
"Pripoj sa k ľuďom, ktorí vedia, ako pripraviť svoj domov, mesto a krajinu na zmenu klímy.
#adapterra"