Oblicz funkcję chłodzącą zieleni miejskiej

Już teraz łatwiej jest zaplanować w jaki sposób schłodzić przegrzane miasta podczas letnich upałów. Za pomocą oprogramowania Tree Check PRO można modelować wpływ sadzenia drzew (lub przeciwnie - utraty drzew lub trawników) na odczuwalną temperaturę w danej lokalizacji.

Jak działa Tree Check PRO?

Tree Check PRO to oprogramowanie on-line oparte na danych przestrzennych (mapowyc), inwentaryzacji zieleni oraz informacjach o drzewach pobranych z portalu „Drzewa pod kontrolą“. Użytkownicy mogą wyszukać konkretne drzewa, krzewy czy tereny zielone i dowiedzieć się, w jaki sposób przyczyniły się one do ochłodzenia swojego otoczenia w upalne dni (powyżej 25°C). Jednocześnie oprogramowanie może służyć do projektowania nowych przestrzeni publicznych i testowania różnych wariantów danego projektu.

Dowiedz się, gdzie i jakie drzewa pomogą najbardziej

Zaletą oprogramowania jest możliwość obliczania funkcji chłodzenia drzew w czasie. Uwzględnia stopniowy wzrost drzew i zwiększanie korzyści tj. im większa korona tym większa transpiracja i silniejszy efekt chłodzący. Dzięki temu oprogramowanie może skutecznie ocenić oczekiwany wpływ planowanych inwestycji na mikroklimat w mieście. Model umożliwia obliczenie zdolności chłodzącej oraz stosunku jakości do kosztów w horyzoncie 3, 5 i 20 lat.

 

Wegańskie i bezglutenowe🍪! Nasze ciasteczka nie są szkodliwe.
Ustawienia