blog
Wałbrzych, Rynek; Autor Paweł Marynowski, źródło Wikimedia Commons
Wałbrzych, Rynek; Autor Paweł Marynowski, źródło Wikimedia Commons

Paweł Binkiewicz  5. 11. 2020

Wałbrzych na dobrej drodze do adaptacji do zmian klimatu

Wspólny projekt miasta Wałbrzycha oraz Miejskiego Zarządu Budynków w Wałbrzychu zwyciężył w konkursie „Miasto z klimatem – zielono-niebieska infrastruktura” organizowanym przez Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej pod patronatem Ministerstwa Klimatu i Środowiska.

W kategorii miast powyżej 100 000 mieszkańców zwyciężył Wałbrzych z projektem pn. „Zielone podwórka – parki kieszonkowe w starych dzielnicach Wałbrzycha”. Projekt obejmuje utworzenie czterech niewielkich parków na dotychczas nieużytkowanych terenach miejskich. Całkowity koszt projektu to prawie 2,9 mln zł, z czego dofinansowanie NFOŚiGW stanowić będzie ok. 1 mln zł.

Zielone podwórka – parki kieszonkowe w starych dzielnicach Wałbrzycha

Projekt będzie realizowany w czterech lokalizacjach w miasta Wałbrzycha w dzielnicy Podgórze. W ramach tego projektu:

  • powstanie przestrzeń o walorach przyrodniczych o łącznej powierzchni ponad 9,3 tys. m2 w 4 lokalizacjach śródmiejskiej części Wałbrzycha,
  • usprawniony zostanie system zagospodarowania wód opadowych wraz z eliminacją zasklepień gruntu w celu przeciwdziałania podtopieniom i zalaniom,
  • we wszystkich 4 lokalizacjach planowane są systemy retencji wody deszczowej takie jak: ogrody deszczowe w postaci niecek retencyjnych, tereny zieleni dekoracyjnej (drzewa, krzewy, rabaty bylinowe, łąki kwietne) oraz trawniki,
  • planuje się retencjonowanie około 23,7 tys. m3 wód opadowych rocznie i wykorzystanie niemal całej tej ilości na miejscu,
  • zostanie utworzony obszar o powierzchni około 7,5 tys. m2 o charakterze rekreacyjnym (lub co najmniej przyjazny mieszkańcom),
  • oczekuje się minimalizacji efektu wyspy ciepła na terenach zwartej zabudowy śródmiejskiej w mieście.

Gratulacje!

Miasto Wałbrzych jest jednym z miast pilotażowych zaangażowanych w projekt LIFE Tree Check, tym bardziej cieszą nas jego sukcesy adaptacyjne.

Więcej informacji na temat konkursu na stronie Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej.

Zieleń miejska LIFE Tree Check 

KomentarzeZostaw wiadomość


Newsletter
"Dołącz do ludzi, którzy wiedzą jak przygotować nasze domy, miasta i krajobraz na zmiany klimatu.
#adapterra "

Zgadzam się z warunkami RODO.

Wegańskie i bezglutenowe🍪! Nasze ciasteczka nie są szkodliwe.
Ustawienia