blog
Uzyskaj dofinansowanie do wdrażania działań adaptacyjnych w swoim mieście

Paweł Binkiewicz  25. 5. 2022

Uzyskaj dofinansowanie do wdrażania działań adaptacyjnych w swoim mieście

Po opublikowaniu unijnej strategii przystosowania do zmian klimatu w 2021 roku Komisja Europejska Uruchomiła Instrument Wspierania Polityki, będący nową inicjatywą w ramach Porozumienia Burmistrzów w Europie

W ramach tego projektu 40 samorządów lokalnych i regionalnych z 12 państw członkowskich w Europie będzie miało okazję otrzymać wsparcie ze strony ekspertów krajowych i europejskich na realizację działań adaptacyjnych.

Kto może skorzystać z dofinansowania?

Program jest przeznaczony dla władz lokalnych, metropolitalnych i regionalnych z 12 docelowych państw członkowskich na każdym etapie procesu przystosowawczego. Państwa, do których adresowana jest pomoc, to: – Bułgaria – Chorwacja – Czechy – Grecja – Węgry – Włochy – Polska – Portugalia – Rumunia – Słowacja – Słowenia – Hiszpania

Warunkiem uczestnictwa w programie jest podjęcie przez gminę lub region przed pierwszym działaniem w ramach programu niezbędnych kroków w celu zaangażowania się w realizację celów Porozumienia Burmistrzów na rok 2030 lub 2050 (jako sygnatariusz lub koordynator). Uczestnicy są zobowiązani do formalnego przystąpienia do Porozumienia Burmistrzów przed rozpoczęciem udzielania pomocy technicznej we wrześniu 2022 roku. Samorządy będące już sygnatariuszami z ustalonymi celami na rok 2020 są zobowiązane zaktualizować zobowiązania do najnowszych celów i zadań Porozumienia.

W jakim zakresie można otrzymać wsparcie?

Wsparcie z Instrumentu Wspierania Polityki będzie dostosowane do potrzeb danego miasta lub regionu. W ostatniej części formularza zgłoszeniowego należy wskazać jedno priorytetowe działanie, na którym zostanie skoncentrowana pomoc techniczna. Może ono mieć dowolny charakter związany z przystosowaniem do zmian klimatu: może to być przygotowanie podstaw identyfikacji zagrożeń i oceny wrażliwości, opracowanie lokalnej polityki zachęcającej do stosowania rozwiązań opartych na przyrodzie, a nawet opracowanie studium wykonalności dla projektu infrastruktury zlewni wód deszczowych.

Aby zgłosić się do programu wystarczy wypełnić krótki formularz, dostępny na stronie.

KomentarzeZostaw wiadomość


Newsletter
"Dołącz do ludzi, którzy wiedzą jak przygotować nasze domy, miasta i krajobraz na zmiany klimatu.
#adapterra "

Zgadzam się z warunkami RODO.

Wegańskie i bezglutenowe🍪! Nasze ciasteczka nie są szkodliwe.
Ustawienia