blog
Czy miasta powinny zatrudniać specjalistów do spraw klimatu?

Paweł Binkiewicz  5. 7. 2022

Czy miasta powinny zatrudniać specjalistów do spraw klimatu?

Świadomość zagrożeń, jakie niosą ze sobą zmiany klimatu, jest coraz większa. W wielu firmach pojawiają się takie funkcje, jak green officer czy climate officer, czyli osoby odpowiedzialne za działania strategiczne w obszarze klimatu. W dużych europejskich miastach korzystanie z analiz klimatologów czy tworzenie specjalnych komórek doradczych zatrudniających klimatologów również staje się normą. Czy powinniśmy brać z nich przykład?

Zmiany klimatu są coraz większym wyzwaniem dla miast. Samorządy starają się w różny sposób adaptować przestrzenie miejskie do zmian klimatu, ale by działania przyniosły efekt, powinny być odpowiednio skoordynowane.

Jasne dachy, które wolniej się nagrzewają, odpowiedni stosunek szerokości ulicy do wysokości budynków by zacienić ulice czy budowanie z materiałów o specjalnych właściwościach termicznych - innowacyjne pomysły, które mają pomóc adaptować miasta do zmian klimatu, są wprowadzane każdego dnia. Aby jednak robić to poprawnie, w mieście potrzebny jest klimatolog - przekonuje Klaudia Plac z Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach. Klimatolog jest osobą, która może przewidzieć skutki różnorodnych inwestycji w strukturze miejskiej jak np. wprowadzenia „wysokościowców” do miasta czy tworzenia stref zieleni w konkretnych punktach danego miasta. Może również uchronić nas przed wydatkami, nawet bardzo wysokimi, które będziemy ponosić na nietrafione projekty. Przykładem mogą być np. place zabaw, które bardzo często powstają w miastach. Przy ich tworzeniu wykorzystujemy materiały, które mają bardzo wysoką absorbcję promieniowania słonecznego, a tym samym bardzo mocno się nagrzewają. Te przestrzenie są praktycznie bezużyteczne w okresie lata, zwłaszcza w godzinach popołudniowych, kiedy potencjalni beneficjenci byliby zainteresowani korzystaniem z nich. W związku z tym tworzymy strefy, które już z zasady wymagają naprawy - wyjaśnia Klaudia Plac. Miasta, kształtując swoją politykę przestrzenną, niejednokrotnie analizują kwestie klimatyczne. Jednakże, zdaniem Klaudii Plac, szczególnie w województwie śląskim są to bardzo powierzchowne analizy, które dotyczą nie tyle samej struktury miasta i warunków w konkretnych strefach miasta, a ogólnych warunków klimatycznych w mieście. Z takich analiz możemy dowiedzieć się, jakie są średnie temperatury powietrza czy amplitudy temperatur. Nie mamy jednak odpowiedzi na pytanie, jakie faktycznie temperatury panują w konkretnych obszarach miasta. Nie dotyczy tylko termiki – są to również warunki związane z wilgotnością czy przewietrzaniem danych stref miasta. Dlatego warto rozważyć wprowadzenie takiej funkcji w strukturach urzędów miejskich, która pozwoliłaby na uwzględnienie kwestii klimatycznych już na etapie projektowania struktury miejskiej i nowych inwestycji.

KomentarzeZostaw wiadomość


Newsletter
"Dołącz do ludzi, którzy wiedzą jak przygotować nasze domy, miasta i krajobraz na zmiany klimatu.
#adapterra "

Zgadzam się z warunkami RODO.

Wegańskie i bezglutenowe🍪! Nasze ciasteczka nie są szkodliwe.
Ustawienia