Biblioteka
Animucha, LIFE Tree Check
Animucha, LIFE Tree Check

Czech Environmental Partnership Foundation 3. 6. 2022

Konferencja: Żeby miasto nie parzyło – jak zwiększyć odporność miast na upały i susze

Konferencja zamykająca i wycieczka terenowa w ramach projektu LIFE Tree Check w dniach 30 i 31 sierpnia 2022.

W 2016 roku, kiedy zaczęły pojawiać się pierwsze pomysły na projekt LIFE Tree Check, kraje Europy Środkowo-Wschodniej odznaczały się słabszymi strukturami wdrażania i niższym poziomem zaangażowania społecznego podejmowanie decyzji na poziomie lokalnym niż inne regiony Europy. Projekt LIFE Tree Check miał na celu przyczynienie się do przyspieszenia tego procesu, zgodnie ze strategiami europejskimi, w celu osiągnięcia lepszego zarządzania w ramach polityki klimatycznej w Europie. Projekt miał na celu zgromadzenie interesariuszy ze wszystkich krajów projektu (Czechy, Polska, Węgry, Słowacja) oraz innych krajów zidentyfikowanych jako przygotowujące się do powielenia tego projektu. Omówmy zatem osiągnięcia projektu.

Porozmawiajmy o zdobytym know-how i zainspirujmy się zakończonymi sukcesem projektami i praktykami.

Patronat nad wydarzeniem objęliMinister Środowiska Czech Anna Hubáčková i Minister ds. Europejskich Czech Mikuláš Bek.

Żeby miasto nie parzyło – jak zwiększyć odporność miast na upały i susze
Konferencja
date
wtorek 30. 8. 2022
time
9:00 — 21:00
place
Open Garden, Czeska Fundacja Partnerstwo dla Środowiska, Údolní 33, Brno
price
Bezpłatnie

–––––


Program konferencji – wtorek, 30 sierpnia 2022


  8:30 Rejestracja uczestników

  9:00-9:15 Wprowadzenie

  9:15-10:15 Rola miast w zwiększaniu adaptacji do zmian klimatu (panel dyskusyjny)
  Konieczne jest niezwłoczne podjęcie działań adaptacyjnych, dlatego europejska strategia adaptacyjna wymienia szybkość jako jeden z priorytetów – sprawne działanie zapobiega szkodom.

  10:15-11:15 Sposoby na ochłodzenie miasta i koszt takich działań
  Pierwszy blok prezentacji

  11:15-11:45 Przerwa

  11:45-13:00 Dobre praktyki w miastach Europy Środkowej
  Drugi blok prezentacji

  13:00-14:00 Obiad

  14:00-15:00 Jakość adaptacyjna inwestycji miejskich - jak motywować partnerów
  Trzeci blok prezentacji

  15:00-15:15 Przerwa

  15:15-16:15 Wkład projektu LIFE Tree Check: usługi dla gmin
  Czwarty blok prezentacji
  Aplikacja Tree Check, Tree Check Pro, wsparcie gmin, nagrody Adapterra, edukacja i konsultacje, badanie zmian w postrzeganiu adaptacji

  16:15-16:30 Końcowa dyskusja i podsumowanie

–––––


Program wieczorny – wtorek, 30 sierpnia 2022


  18:30-21:00 Spotkanie towarzyskie dla uczestników konferencji w Otwartym Ogrodzie Czeskiej Fundacji Partnerstwo dla Środowiska

–––––


Inspirująca wycieczka terenowa – środa, 31 sierpnia 2022


  9:00 Wycieczka po neutralnym pod względem emisji dwutlenku węgla kompleksie Open Garden

  10:00-13:00 Wycieczka na południe – Morawskie miasta – projekty adaptacyjne do zmian klimatycznych

  13:00 Powrót do Brna

–––––


Program konferencji zostanie ustalony w porozumieniu z gośćmi, przedstawicielami miast, gmin i regionów wraz z potwierdzeniem ich udziału.

Szczegółowe informacje na temat założeń i wyników projektu LIFE Tree Check można znaleźć na stronie
www.lifetreecheck.eu/About

LIFE Tree Check 

Rejestracja uczestnika

Zaznacz, w którym programie będziesz uczestniczyćAkce v nejbližší době

Konferencja: Żeby miasto nie parzyło – jak zwiększyć odporność miast na upały i susze

Czech Environmental Partnership Foundation  30.08.2022
Newsletter
"Dołącz do ludzi, którzy wiedzą jak przygotować nasze domy, miasta i krajobraz na zmiany klimatu.
#adapterra "

Zgadzam się z warunkami RODO.

Wegańskie i bezglutenowe🍪! Nasze ciasteczka nie są szkodliwe.
Ustawienia