Připravujeme

Mají být v ulicích a na náměstích stromy? Má být tramvajový pás betonový, zatravněný nebo pokrytý rozchodníky? Má smysl podporovat v daném prostoru zelené střechy nebo regulovat hustotu výstavby?

Pro všechny, kdo váhají nad těmito otázkami, připravíme online nástroj, který bude schopen vyhodnocovat přínos zeleně pro ochlazování města. Jejich rozhodování tak bude vycházet z objektivních předpokladů. Díky tomu bude možné vyhodnotit poměr „cena-výkon“, který daný projekt přinese zlepšení klimatu ve městě. Připravujeme pro vás na prosinec 2020.