knihovna
Foto: Casey Horner, Unsplash; grafická úprava: Eliška Skarolková
Foto: Casey Horner, Unsplash; grafická úprava: Eliška Skarolková

Ondřej Rýdlo, Eliška Skarolková, Linda Soukupová, Barbora Vavřichová, Ondřej Kácha (Green Dock) 18. 4. 2021

Změna klimatu je o změně chování

Jak pomoci lidem překonávat překážky na cestě za udržitelností

Rostoucí počet měst, firem a neziskových organizací usiluje o přivedení svých občanů, zákazníků a příznivců k udržitelnému chování. Změna chování je obtížná. Zahrnuje práci s lidskou motivací, emocemi a myšlenkovými heuristikami, které nejsou přirozeným herním polem technicky založených týmů.

Proto v Green Dock vyvinuli praktickou příručku pro environmentální iniciativy, která usnadňuje systematickou práci s psychologickými překážkami k udržitelnému chování. Materiál mohou organizace využít při tvorbě kampaní, služeb a programů, jejichž cílem je změnit chování lidí na udržitelnější.

Publikace ke stažení na https://greendock.cz/nase-projekty/publikace-jak-pomoci-lidem-prekonavat-prekazky-na-ceste-za-udrzitelnosti/

Komunitní akce 

Akce v nejbližší době

Adapterra Awards: Příklady dobré praxe

Nadace Partnerství, NS MAS  06.12.2021
Nejčtenější články

Adaptačních projektů je v Česku čím dál víc

Ondřej Novák, Natura Český rozhlas Plus  17. 2. 2021
Newsletter
Přidejte se k lidem, kteří ví
#jaknaklima
Sledujte, jak připravit naše domovy, města i krajinu na projevy klimatické změny.

Odběrem newsletteru souhlasíte s podmínkami GDPR.