knihovna
Martin Čtverák
Martin Čtverák

Kolektiv autorů ČVUT UCEEB a UJEP IEEP 23. 4. 2021

Voda ve městě

Metodika pro hospodaření s dešťovou vodou ve vazbě na zelenou infrastrukturu.

Přečtěte si metodiku pro hospodaření s dešťovou vodou (HDV) ve městech ve vazbě na zelenou infrastrukturu. Městský systém HDV a s ním související prvky modré a zelené infrastruktury pozitivně ovlivňují městské prostředí a jeho mikroklima, odlehčují stokové síti a zlepšuji kvalitu života obyvatel. Vytvářejí příjemné místo k pobytu a dávají životní prostor rostlinám a živočichům.

Metodika je určena především starostům a voleným zástupcům obyvatel českých měst a pracovníkům městské samosprávy, kterým by měla poskytnout stručný, ale zároveň komplexní úvod do problematiky. Zaměřuje se na realizace na městem vlastněných pozemcích, budovách a na veřejných prostranstvích.

Metodiku mohou využit také úřady vykonávající v přenesené působnosti státní správu např. v ochraně vod nebo ochraně přírody a krajiny coby dotčené orgány při územním plánování a stavebních řízeních, a to jako pomůcku pro objasnění a žádoucí podporu vazeb mezi zelenou infrastrukturou, resp. veřejnou zelení v sídlech, a hospodařením s dešťovou vodou. Zajímavá však může byt i pro veřejnost, která si díky ní může vytvořit lepší představu o výhodách zadržování dešťové vody, územním plánování, veřejné výstavbě či důležitosti kvalitního veřejného prostoru.

Publikace ke stažení na http://www.vodavemeste.cz/

Voda ve městě 

Akce v nejbližší době

Adapterra Awards: Příklady dobré praxe

Nadace Partnerství, NS MAS  06.12.2021
Nejčtenější články

Adaptačních projektů je v Česku čím dál víc

Ondřej Novák, Natura Český rozhlas Plus  17. 2. 2021
Newsletter
Přidejte se k lidem, kteří ví
#jaknaklima
Sledujte, jak připravit naše domovy, města i krajinu na projevy klimatické změny.

Odběrem newsletteru souhlasíte s podmínkami GDPR.