knihovna
Standardy hospodaření se srážkovými vodami na území hlavního města Prahy

Magistrát hlavního města Prahy, ČVUT 8. 12. 2021

Standardy hospodaření se srážkovými vodami na území hlavního města Prahy

Důležitou podmínkou pro adaptaci na změnu klimatu v Hlavním městě Praze je standardizovat pravidla pro vznik a přestavbu staveb na jeho území. Standardy hospodaření se srážkovými vodami na území hlavního města Prahy tato pravidla určují.

"Vznik měst znamenal zásadní změnu přirozeného koloběhu vody na jejich území a v blízkém okolí. S postupující urbanizací krajiny a zvyšující se četností extrémních klimatických jevů v důsledku změny klimatu se dopady urbanizace čím dál výrazněji projevují a negativně ovlivňují kvalitu života obyvatel měst, zejména těch velkých. Tradiční způsoby odkanalizování měst ještě zhoršují problémy spojené s významným zvětšením objemu a rychlosti povrchového odtoku, snížením vsaku a dotace podzemních vod a malým výparem, který negativně ovlivňuje mikroklima.

Hospodaření se srážkovými vodami je komplexní přístup k odvodňování urbanizovaných území, který na výše uvedené problémy reaguje tím, že klade důraz na zachování přirozeného vodního režimu v urbanizovaném území, což znamená maximalizaci vsaku a výparu a minimalizaci povrchového odtoku. Základním prostředkem hospodaření se srážkovými vodami je modrozelená infrastruktura, která podporuje adaptaci měst v širším kontextu ekosystémových služeb."
Úryvek z publikace

Dokument ke stažení

Více o Standardech hospodaření se srážkovými vodami na https://iprpraha.cz/stranka/3948/praha-ma-novou-prirucku-jak-sazet-stromy-v-ulicich

Voda ve městě Voda v budovách 

Newsletter
Přidejte se k lidem, kteří ví
#jaknaklima
Sledujte, jak připravit naše domovy, města i krajinu na projevy klimatické změny.

Odběrem newsletteru souhlasíte s podmínkami GDPR.

Veganské a bez lepku🍪! Naše cookies vám neškodí.
Tato stránka využívá cookies. Kliknutím na „Rozumím“ souhlasíte s pravidly ochrany osobních údajů.
Nastavení