knihovna
Veřejná podpora politiky adaptace na změnu klimatu ve městech pomocí přírodě blízkých řešení v Praze

Tomas Badura, Eliška Krkoška Lorencová, Silvia Ferrini, Davina Vačkářová; LIFE Tree Check 14. 1. 2022

Veřejná podpora politiky adaptace na změnu klimatu ve městech pomocí přírodě blízkých řešení v Praze

Dopady změny klimatu na život ve městech, mezi něž patří vlny veder a přívalové povodně, vyžadují reakci z hlediska adaptačního plánování. Řešení založená na přírodě blízkých opatřeních (Nature-Based Solutions, NBS) se zaměřují na multifunkčnost opatření zelené a modré infrastruktury, která mohou přispět jak k adaptaci, tak k mitigaci změny klimatu, což může poskytnout nákladově efektivní řešení i pro jiné městské problémy. Zásadní otázkou však je, nakolik občané podporují adaptační plánování založené na přírodě blízkých opatřeních. A pokud ano, můžeme porozumět preferencím pro podporu NBS tak, aby to bylo využitelné pro městské plánování?

Tyto otázky byly motivací nové studie CzechGlobe, publikované v září 2021 v časopise Landscape and Urban Planning. Studie použila online průzkum a výběrový experiment, tzn. přístup, který je využíván v environmentální ekonomii pro odhadování hodnot přínosů netržních statků a služeb, jako jsou právě přírodě blízká opatření.

Hlavní body


Z analýzy odpovědí reprezentativního vzorku obyvatel Prahy (n = 525) vyplynuly čtyři hlavní závěry:
  1. (1) řešení založená na NBS jsou veřejností široce podporována a tyto preference jsou odrazem obav obyvatel Prahy ze změny klimatu a rizik, která představují zejména vlny veder;

  2. (2) v popsaných scénářích občanům záleží na druhové rozmanitosti opatření (např. sázení různých druhů stromů, užití rozmanitých bylinných pásů atd.), což naznačuje, že biologicky rozmanitá NBS oproti jednodruhovým vytvářejí dodatečnou veřejnou hodnotu a že zaměření na biologickou rozmanitost může získat podporu veřejnosti;

  3. (3) implementace NBS ve veřejných prostranstvích (např. stromy v ulicích, dešťové zahrady) je upřednostňována před opatřeními realizovanými na veřejných budovách (zelené střechy a fasády);

  4. (4) nepříznivé zkušenosti s vlnami veder zvýšily podporu a ochotu za realizaci NBS platit.
Prezentované výsledky ukazují, že adaptační plánování zahrnující NBS pravděpodobně vytvoří významnou ekonomickou veřejnou hodnotu, u které se očekává, že se bude s rostoucími dopady změny klimatu zvyšovat.

Článek byl publikován v angličtině.

Dokument ke stažení

LIFE Tree Check Monitoring a výzkum 

Newsletter
Přidejte se k lidem, kteří ví
#jaknaklima
Sledujte, jak připravit naše domovy, města i krajinu na projevy klimatické změny.

Odběrem newsletteru souhlasíte s podmínkami GDPR.

Veganské a bez lepku🍪! Naše cookies vám neškodí.
Tato stránka využívá cookies. Kliknutím na „Rozumím“ souhlasíte s pravidly ochrany osobních údajů.
Nastavení