knihovna
Aby město nepálilo – Plánování na úrovni měst

Kolektiv autorů LIFE Tree Check 13. 7. 2021

Aby město nepálilo – Plánování na úrovni měst

Ambicí dokumentu je nabídnout stručný a srozumitelný vzdělávací materiál, který pomůže k uvědomělejšímu a efektivnějšímu plánování rozvoje měst v době klimatické krize, k rozvoji zelené infrastruktury, ke snížení efektu městského tepelného ostrova a v neposlední řadě ke zvýšení informovanosti a motivace zaměstnanců měst k aktivnímu řešení tohoto tématu a jeho začlenění do každodenních procesů v samosprávě.

Reakce na změnu klimatu se stává klíčovou součástí procesu řízení a správy měst. Klimatická změna a její dopady se musí stát jedním z prioritních témat pro budoucí život ve městech a měla by být zohledněna při tvorbě všech dalších městských politik.

Efektivní a účinná reakce na změnu klimatu vyžaduje přehodnocení stávajícího tradičního přístupu k procesu plánování a rozhodování směrem k posuzování citlivosti vytyčených rozvojových cílů a záměrů města, jakož i běžných aktivit městské samosprávy z pohledu klimatické změny.

Systémový přístup k reakci na změnu klimatu na úrovni města představuje jednu z klíčových výzev jak pro výkonné, tak pro volené zástupce místních samospráv

AUTOŘI: Karpatský rozvojový inštitút: Pavol Stano, Andrej Šteiner, Tomáš Guniš (Saint-Gobain Slovakia), Anna Dobrucká (Ateliér Dobrucká), Zuzana Hudeková (Regionálne ekologické centrum Bratislava/UrbEco) Safe Trees: Hana Holešová, Jaroslav Kolařík, Nadace Partnerství: Magda Maceková, Martin Nawrath Ekotoxa: Jan Blažek, Michaela Koucká CzechGlobe: Tomáš Baďura, Helena Duchková, Eva Horváthová, Lenka Suchá, Jan Urban, Davina Vačkářová, Simeon Vaňo

Dokument ke stažení

Zeleň ve městě LIFE Tree Check 

Akce v nejbližší době
Newsletter
Přidejte se k lidem, kteří ví
#jaknaklima
Sledujte, jak připravit naše domovy, města i krajinu na projevy klimatické změny.

Odběrem newsletteru souhlasíte s podmínkami GDPR.

Veganské a bez lepku🍪! Naše cookies vám neškodí.
Tato stránka využívá cookies. Kliknutím na „Rozumím“ souhlasíte s pravidly ochrany osobních údajů.
Nastavení