knihovna
Česká rada pro šetrné budovy
Česká rada pro šetrné budovy

Česká rada pro šetrné budovy 21. 1. 2022

Ekonomika využití šedé vody: Efektivita využívání v budovách

O úsporách energie a vody se většinou hovoří odděleně. Existuje však médium, které v sobě skrývá možnosti výrazné úspory energie i spotřeby vody zároveň. Tímto médiem je šedá voda. Je to zdroj, který máme stále k dispozici.

Města mají na změnu klimatu zásadní vliv. Přestože tvoří méně než 2 procenta zemského povrchu, podle UN Habitat spotřebovávají 78 procent světové energie a produkují více než 60 procent emisí skleníkových plynů.

V návaznosti na Rámcovou úmluvu OSN o změně klimatu, Kjótský protokol a tzv. Pařížskou dohodu přijal Evropský parlament v r. 2019 usnesení o stavu klimatické a environmentální nouze2, ve kterém vyzývá k přijetí konkrétních kroků, které jsou nutné k odvrácení a omezení této hrozby. V září 2020 Evropská komise představila svůj plán na snížení emisí skleníkových plynů v EU do roku 2030 nejméně o 55 % ve srovnání s rokem 1990, který průběžně rozpracovává (tzv. Green Deal).

V lednu 2021 byla zahájena jedna z fází tohoto plánu zvaná Nový evropský Bauhaus – environmentální, hospodářský a kulturní projekt, který se v rámci dosahování cílů Zelené dohody pro Evropu zaměřuje na propojení designu, udržitelnosti, přístupnosti, dostupnosti a investic. Cílem jsou nové domy pro novou dobu.

Česká rada pro šetrné budovy (CZ GBC) v této souvislosti zveřejnila deklaraci New Green Deal, která ukazuje cestu, jak dospět k udržitelnosti prostřednictvím šetrných budov. Význam této deklarace se v budoucnu bude zvyšovat, protože odhady předpovídají až dvojnásobný nárůst intenzity výstavby do r. 2060.

Zvyšování průměrné roční teploty, koncentrace CO2 a N2O v ovzduší, úbytky podzemní vody, mimořádné meteorologické jevy – na to vše je potřeba se adaptovat. V červnu 2021 Rada Evropské unie schválila závěry potvrzující novou strategii, která nastiňuje dlouhodobou vizi, podle níž se EU má do roku 2050 stát společností odolnou vůči změně klimatu a plně přizpůsobenou jejím dopadům.

Dokument ke stažení

Více na https://www.czgbc.org/cs

Voda v budovách 

Newsletter
Přidejte se k lidem, kteří ví
#jaknaklima
Sledujte, jak připravit naše domovy, města i krajinu na projevy klimatické změny.

Odběrem newsletteru souhlasíte s podmínkami GDPR.

Veganské a bez lepku🍪! Naše cookies vám neškodí.
Tato stránka využívá cookies. Kliknutím na „Rozumím“ souhlasíte s pravidly ochrany osobních údajů.
Nastavení