knihovna
Autor: Česká rada pro šetrné budovy
Autor: Česká rada pro šetrné budovy

Česká rada pro šetrné budovy 28. 1. 2021

Ekonomika a přínosy zelených střech

Příručka pro investory, architekty a projektanty, představující efektivitu zelených střech.

Ekonomické přínosy výstavby zelených střech lze vnímat z více úhlů pohledu. Jedním z nich je čistě ekonomický benefit pro investora/vlastníka budovy, který porovnává investici do opatření a následné zvýšené provozní náklady na údržbu, kompenzované úsporou na provozních nákladech v podobě uspořené energie na chlazení v letním období, kdy teplotní rozdíl na povrchu obvyklé ploché střechy a zelené střechy může za slunného dne být velmi významný. Dále při správně řešeném měření odpadních vod mohou být značné úspory na nižším stočném za dešťovou vodu, která se zadrží na místě a vypaří.

Dalším dobře měřitelným parametrem je rozšíření užitného klidového prostoru budovy, kterého je zejména ve městech nedostatek, a to pro odpočinek, sport i práci. Proto mají zelené střechy významnou roli v konceptu šetrných budov, kde je zeleň a kvalita prostředí v budově i v jejím okolí jedněmi z klíčových parametrů.

Vedle těchto přímých ekonomických ukazatelů tu jsou ale další vstupní parametry, které mají v důsledku vliv na ekonomiku takového projektu. Jedná se o nepřímé, a ze své podstaty složitě vyčíslitelné benefity ve zkvalitnění prostředí a zkulturnění lokality, včetně pozitivního vlivu na biodiverzitu.

Všem těmto přímým i nepřímým přínosům zelených střech se věnuje následující příručka.

Dokument ke stažení

Zelené střechy 

Akce v nejbližší době

Tree Check PRO software tool and planning of public spaces at times of temperature extremes

Consortium of the project LIFE Tree Check  07.10.2021
Nejčtenější články

Adaptačních projektů je v Česku čím dál víc

Ondřej Novák, Natura Český rozhlas Plus  17. 2. 2021
Newsletter
Přidejte se k lidem, kteří ví
#jaknaklima
Sledujte, jak připravit naše domovy, města i krajinu na projevy klimatické změny.

Odběrem newsletteru souhlasíte s podmínkami GDPR.