blog
Foto: Zelené prvky u bytového domu Botanica, SKANSKA
Foto: Zelené prvky u bytového domu Botanica, SKANSKA

SFŽP ČR  29. 9. 2020

Výzva č. 4A „Bergen“

V dotační výzvě nazvané podle druhého největšího norského města Bergen je připraveno 104 milionů korun z Norských fondů na výstavbu zeleno-modré infrastruktury a realizaci adaptačních opatření na změnu klimatu.
Žádejte do konce října na webu SFŽP ČR.

Příjem žádostí: 12. 8. 2020 - 30. 10. 2020
Alokace: 104 000 000 Kč

Na co můžete dotaci získat

Zavádění vybraných prvků modré a zelené infrastruktury v regionech, obcích a jejich okolí.

Jedná se zejména o tato opatření:

- náhrada drobných zpevněných ploch sídelní zelení a výsadbou stromů (mimo komplexní dopravní opatření)
- pořízení a implementace zelených nebo modrých prvků s pozitivním vlivem na mikroklima sídla
nákup a instalace drobných zelených prvků, jejichž významnou část tvoří živá vegetace (včetně nadzemních záhonů a truhlíků)
- zakládání a obnova zelených ploch prospěšných z hlediska spontánní sukcese (včetně květnatých luk)
- pořízení a rekonstrukce vodních prvků zpevněných ploch (bez podpory architektonicky cenných prvků a nesouvisejících stavebních objektů)
- podpora ostatních krajinných prvků zelené a modré infrastruktury, které nemohou být předmětem podpory Operačního programu životního prostředí a které mají prokazatelný přínos z pohledu změny klimatu
- zpracování územních a sídelních studií z pohledu urbánní ekologie nebo ve volné krajině a prevence před negativními vlivy změny klimatu.

Kdo může žádat

Veškeré subjekty a organizace, veřejné nebo soukromé, komerční nebo nekomerční a nevládní neziskové, založené jako právnické osoby v České republice (tj. všechny české právnické osoby).

Fyzické osoby nejsou oprávněnými žadateli.

Výše dotace

5 200 000 Kč (200 000 EUR) – 26 000 000 Kč (1 000 000 EUR) na jeden projekt

Zprostředků Programu mohou být uhrazeny způsobilé výdaje ve výši 90 %.

Termíny pro podání žádosti

12. srpna 2020 (9:00 hod) – 30. října 2020 (12:00 hod)

Podpořené projekty musí být zrealizovány nejpozději do 30. dubna 2024.Žádosti podávejte na webu SFŽP ČR.

Zeleň ve městě Výsadba stromů Voda ve městě Monitoring a výzkum Dotace 

KomentářePřidat zprávu


Newsletter
Přidejte se k lidem, kteří ví
#jaknaklima
Sledujte, jak připravit naše domovy, města i krajinu na projevy klimatické změny.

Odběrem newsletteru souhlasíte s podmínkami GDPR.

Veganské a bez lepku🍪! Naše cookies vám neškodí.
Tato stránka využívá cookies. Kliknutím na „Rozumím“ souhlasíte s pravidly ochrany osobních údajů.
Nastavení