blog
Zelená střecha LIKO-Vo
Zelená střecha LIKO-Vo

Kateřina Lauerová, město Říčany  24. 11. 2020

V Říčanech povinně zelené střechy!

Pro nové stavby nad 300 metrů čtverečních to zavádí změna územního plánu. Nejde o barvu střech, ale o využití široké palety rostlin na střechách skladových hal, výrobních objektů nebo velkých prodejen.

Přínosem zelených střech je kromě estetiky zejména pozitivní vliv na mikroklima a výrazně lepší hospodaření s dešťovými vodami. Výhodou pro stavebníky jsou třeba nižší náklady na chlazení staveb. Ty běžné se dokáží v létě rozpálit až na 60 stupňů Celsia, zelené střechy energii slunce pohltí a stavby se nepřehřívají. Alternativou k zeleni na střechách je realizace fotovoltaické elektrárny. Průlomovou novinku přinesla změna číslo 4 územního plánu města Říčany, kterou schválili ve středu říčanští zastupitelé.

Město Říčany dlouhodobě investuje do opatření, která stabilizují či zlepšují životní prostředí ve městě a jeho okolí. Velký důraz dává na zelenou (zeleň) i modrou (voda) infrastrukturu u městských investic. Radnice přitom maximálně využívá dotační tituly. Zelenou střechu má nový Stacionář Olga, ozdobí rozestavěnou mateřskou školu Větrník nebo tři budovy základní školy na Komenského náměstí. Zelenou energii dodávají panely na střeše úřadu Komenského náměstí a v přípravě je projekt FVE na střeše základní školy u Říčanského lesa.

„Šetrnější stavby jsou budoucností. Udržitelnost životního prostředí je jedním ze základních cílů územního plánování. Myslím si, že zelené střechy jsou jednoznačným přínosem architektuře i životnímu prostředí a nazrál čas je aktivně prosazovat. Úprava se týká nových a větších staveb, stavebníci získají i výhody. Jednak se jim bude zelená střecha započítávat do procenta zeleně, zároveň se připravují státní programy právě na jejich budování. V následujících letech půjdou obrovské peníze na přizpůsobení se klimatické změně, zadržení vody a snížení energetických nároků.“

Starosta Vladimír Kořen (Klidné město)

Velká diskuze se vedla o charakteristice střechy. Ve hře byly intenzivní zelené střechy se systémy zavlažování a vrstvou substrátu minimálně 25 centimetrů a střechy extenzivní s vrstvou přes 15 centimetrů. Rozdílné jsou pak i druhy výsadby – zatímco prvně jmenované umožní vlastníkům na střechách vysadit i keře či vyšší trvalky, pro ty druhé jsou typické koberce rozchodníků, netřesků nebo mateřídoušek či konikleců. Nakonec zvítězila kompromisní druhá varianta.

Splněním podmínky vegetační střechy s trvale udržitelnou zelení si pak stavebník může polovinu výměry střechy započítat do celkového procenta zeleně. Maximálně lze takto nahradit ¼ požadované zeleně na pozemku. To může některým stavebníkům velmi usnadnit situaci zejména při malé velikosti pozemku. Hranice velikosti střechy od 300 metrů čtverečních byla stanovena po důkladné úvaze jako optimální hranice mezi rodinnými domy a jinými stavbami, zejména komerčního charakteru.

„Samozřejmě jsme zkoumali i ekonomické dopady. A našli jsme studie, které prokazují relativně krátkou dobu návratnosti investice. Nicméně uvažujeme ještě o dalších motivacích – třeba v oblasti stočného nebo daně z nemovitosti. A pokud vlastník bude zápasit s myšlenkou, že mu střecha jen tak leží ladem pod kobercem květin, má ještě jednu cestu. Tou je vybudování fotovoltaické elektrárny na střeše.“

Starosta Vladimír Kořen (Klidné město)

„Elektrická energie vyrobená fotovoltaickými panely může významně snížit provozní náklady budov. Technologie za poslední roky velmi pokročily. Stále běžnější jsou bateriové systémy, které umí energii uchovat na dobu, kdy slunce nesvítí. Existují navíc státní dotační programy, které zkracují návratnost investice. Instalace elektrárny je vhodná třeba na výrobní haly či budovy s chlazením a klimatizací, kde velká část vyrobené elektřiny se okamžitě spotřebuje přímo v místě. Oproti zelené střeše jsou solární panely výrazně lehčí, takže je unese doslova každá střecha. Fotovoltaiku proto územní plán Říčan umožňuje jako alternativu tam, kde například sklon či konstrukční řešení zelenou střechu nedovolí.“

Místostarosta David Michalička (Klidné město)

Navržená regulace střech přitom není absolutně limitní, stále dává široký prostor pro výslednou podobu střechy či řešení přebytečného odvodu dešťových vod. Právě dešťová voda dělá Říčanům velký problém. Nemají centrální dešťovou kanalizaci a voda ze střech se tak často promíchá s fekáliemi ve splaškové kanalizaci a musí se čistit na čistírně odpadních vod, část odpadní vody z bezpečnostních přepadů pak končí dokonce v přírodě. Zelené střechy dokáží právě velkou část srážek zadržet a využít.

„Pod Říčany spadají také velká logistická centra u dálnice D1. Za letních dní působí jako radiátory. Ve dne se rozpálí a večer pak nad nimi stoupá horký suchý vzduch. Ovlivňuje to městské mikroklima a někteří věří, že se negativně mění i místní počasí. Staré stavby už teď nezměníme, to by musel být nějaký hodně odvážný a odpovědný vlastník. Tak chceme ovlivnit alespoň stavby nové. Snad najdeme porozumění. Změna územního plánu je ale natolik průlomová, že očekáváme i soudní žaloby.“

Starosta Vladimír Kořen (Klidné město)

Pro přijetí se vyslovili zástupci Klidného města, Unie pro sport a zdraví, změnu nepodpořili zastupitelé STAN a ODS.

Téma zelených střech je obsaženo v základních národních i nadnárodních dokumentech z oblasti udržitelného rozvoje a ekologie, ale i v Územní studii krajiny zpracované pro ORP Říčany v roce 2019. Implementace požadavku na zelené střechy je zároveň i krokem k naplnění závazků vyplývajících z Pařížské dohody. Záměr změny územního plánu radnice konzultovala s Ministerstvem životního prostředí ČR i s odborníky Ministerstva pro místní rozvoj ČR. Cílem zavedení regulace je omezení tepelných emisí do okolí, zlepšení mikroklimatu města, zadržení vody či energetická úspora staveb ve vazbě na klimatické cíle ČR.


Kateřina Lauerová, tisková zpráva města

KomentářePřidat zprávu


Newsletter
Přidejte se k lidem, kteří ví
#jaknaklima
Sledujte, jak připravit naše domovy, města i krajinu na projevy klimatické změny.

Odběrem newsletteru souhlasíte s podmínkami GDPR.

Veganské a bez lepku🍪! Naše cookies vám neškodí.
Tato stránka využívá cookies. Kliknutím na „Rozumím“ souhlasíte s pravidly ochrany osobních údajů.
Nastavení