blog
Pavilon tropického zemědělství ČZU v Praze; Foto: Nadace Partnerství (Vojta Herout)
Pavilon tropického zemědělství ČZU v Praze; Foto: Nadace Partnerství (Vojta Herout)

Svaz zakládání a údržby zeleně  8. 4. 2022

Šance pro osvícené investory, architekty i realizátory zelených střech

Devátý ročník soutěže Zelená střecha roku odstartoval. Do konce dubna mohou majitelé budov, investoři, architekti či realizační firmy přihlašovat budovy a stavby, jejichž střechy pokrývá vegetace, a to do kategorie Veřejná zelená střecha a Rodinná zelená střecha.

Podrobnosti o soutěži nabízí web www.zelenastrecharoku.cz, na kterém budou od 1. června představena všechna soutěžící díla. Do výběru nejzajímavějších děl se tak kromě členů odborné poroty zapojí i veřejnost.

Cílem soutěže je nejenom upozornit na možnost ozeleňování střech, ale především ukázat, že v České republice je řada osvícených investorů, kteří na svých objektech chtějí zelené střechy, schopných projektantů, kteří je umí navrhnout a kvalitních firem, které umí zelené střechy vybudovat.

Přírůstek plochy zelených střech na území České republiky se každoročně zvyšuje, v roce 2020 se zrealizovalo téměř o 22 % více zelených střech než v roce 2019. S rostoucí výměrou realizovaných zelených střech roste i obrat celého odvětví zelených střech, který v roce 2020 dosáhl hodnoty 492 mil. Kč, což je 7 % nárůst oproti roku 2019. K těmto výsledkům dospěla odborná Sekce Zelené střechy při Svazu zakládání a údržby zeleně (SZÚZ), která koncem minulého roku uveřejnila dosud nejpodrobnější analýzu odvětví zelených střech v České republice.

Ekocentrum Na Pasece Velíková; Foto: Nadace Partnerství (Vojta Herout)
Ekocentrum Na Pasece Velíková; Foto: Nadace Partnerství (Vojta Herout)

Je tedy patrné, že ozeleňování budov má v ČR rostoucí tendenci. Každoročně stoupá počet nově založených zelených střech i podnikatelů v oboru a roste počet firem, které se specializují pouze na segment ozeleňování budov. Soutěž Zelená střecha roku je jedním ze způsobů, jak o sobě tyto kvalitní firmy mohou dát vědět.

Vývoj v oblasti zeleně na budovách dosáhl za posledních několik let v ČR velkého pokroku. Podařilo se rozšířit povědomí o přínosech, nastavit kvalitativní parametry pro zelené střechy, prostřednictvím dobrých příkladů vyvrátit zažité mýty, získat pro zelené střechy podporu veřejného sektoru a vzbudit zájem u dalších oborů. Nadále bude důležité klást důraz na kvalitní provedení, aby nedocházelo k chybám a zelené střechy byly skutečně dlouhodobými a funkčními ostrůvky zeleně ve městech. To se neobejde bez soustavného vzdělávání nastupující i produktivní generace, tak aby kvalitní zeleň na budovách měl kdo navrhovat, realizovat i udržovat.

Osvěta a vzdělávání je jedním z cílů odborné sekce Zelené střechy, která soutěž Zelená střecha roku pořádá již od roku 2014. Loňský ročník soutěže představil velmi kvalitní díla a organizátoři doufají, že letošní ročník přinese mnoho dalších inspirativních realizací. Přihlášené objekty navštíví odborná porota v polovině června. Porotci se při hodnocení zaměří na celkový záměr i kvalitu architektonického provedení a technických řešení, udržitelnost projektu, ale i aktuální stav zelené střechy. Letos již po čtvrté bude moci svůj názor vyjádřit i veřejnost, a to hla-sováním o přihlášených dílech na portálu www.zelenastrecharoku.cz od 1. června do 31. srpna 2022.

Výsledky soutěže Zelená střecha roku 2022 budou slavnostně vyhlášeny v září na konferenci v Praze.

Přihlášku a fotografie je nutné poslat elektronicky do 30. dubna 2022 na info@szuz.cz.

KomentářePřidat zprávu


Newsletter
Přidejte se k lidem, kteří ví
#jaknaklima
Sledujte, jak připravit naše domovy, města i krajinu na projevy klimatické změny.

Odběrem newsletteru souhlasíte s podmínkami GDPR.

Veganské a bez lepku🍪! Naše cookies vám neškodí.
Tato stránka využívá cookies. Kliknutím na „Rozumím“ souhlasíte s pravidly ochrany osobních údajů.
Nastavení