blog
Google Map
Google Map

Jana Šťastná, Andrea Křivánková  15. 3. 2022

Pásové střídání plodin může být řešením eroze na zemědělské půdě

Město, to je nejen veřejný prostor a budovy, ale i zemědělská půda v jeho okolí. Každá obec v Česku je vlastníkem půdy a jako takové se na ně vztahuje i zodpovědnost za udržitelnou péči. Návod pro jediné správné hospodaření na zemědělské půdě neexistuje. Zemědělská půda je z více než 50 % ohrožená vodní erozí a 10 % z ní už je nenávratně znehodnoceno. Každý rok je splaveno až 21 milionu tun ornice. Proto potřebujeme postupy, které erozi zabraňují. Na svažitých pozemcích je jedním z efektivních protierozních opatření pásové střídání plodin.

Jednoduchá technologie, která vznikla před více než 100 lety v USA, využívá ochranný účinek vegetačního pokryvu. V pásech se střídají plodiny s nízkým protierozním účinkem a plodiny s vysokým protierozním účinkem. Navíc se plodiny sejí po směru vrstevnic. Tento způsob hospodaření ve srovnání s hospodařením po spádnici, tedy z kopce dolů, zlepšuje zadržování vody ve svahu dvakrát až čtyřikrát.

Pásové střídání plodin není možné zavést na každém pozemku. Pole musí svou délkou umožňovat vrstevnicové obdělávání. Aby bylo využití pásového střídání plodin efektivní, je potřeba zjistit, kolik vody odkud a kam na pozemku teče. S návrhem správného rozložení může pomoct agronom. Pásy vegetace by měly mít stejnou šíři v rozmezí 20-40 metrů, přičemž by měla odpovídat násobkům zemědělské mechanizace. Je tedy stále možné využívat široko záběrovou techniku a pěstovat ekonomicky výnosné plodiny, a to bez rizika eroze.

Pásové střídání plodin snižuje odtok vody, kterou následně využijí rostliny. Technologie tak podporuje trvale udržitelné zemědělství.

Příklad z praxe – družstvo Rostěnice

Video od Ústavu zemědělské ekonomiky a informací obsahuje názornou ukázku technologie pásového střídání plodin dle metodiky profesora Dumbrovského včetně stručného postupu, jak tuto technologii navrhnout na dalších pozemcích. Zároveň přibližuje, v čem je tato technologie přínosná pro zemědělský podnik, krajinu i společnost.

Záběry pocházejí z družstva Rostěnice, a. s, které hospodaří na více než 10 000 hektarech orné půdy na Vyškovsku. Více než dvě třetiny obhospodařované půdy v Rostěnicích jsou erozně ohrožené a leží na svazích.

Více informací na webu družstva Rostěnice a v článku deníku Právo Zemědělci kvůli klimatu mění své postupy.

KomentářePřidat zprávu


Newsletter
Přidejte se k lidem, kteří ví
#jaknaklima
Sledujte, jak připravit naše domovy, města i krajinu na projevy klimatické změny.

Odběrem newsletteru souhlasíte s podmínkami GDPR.

Veganské a bez lepku🍪! Naše cookies vám neškodí.
Tato stránka využívá cookies. Kliknutím na „Rozumím“ souhlasíte s pravidly ochrany osobních údajů.
Nastavení