blog
Myslíte si, že je změna klimatu způsobena přírodními procesy, lidskou činností, nebo obojím?
Myslíte si, že je změna klimatu způsobena přírodními procesy, lidskou činností, nebo obojím?

Sociologický ústav AV ČR, v.v.i.  22. 2. 2019

Názory na změnu klimatu v Evropě

Výsledky výzkumu European Social Survey Round 8 (2016/17). Na základě analýzy dat se ukázalo, že země Evropy se v roce 2017 dělili do čtyř základních skupin. Česko patřilo do té skeptické.

- 54 % Evropanů se domnívalo, že se klima určitě mění.
- Nejméně přesvědčených o změně klimatu bylo v Rusku, Česku, Estonsku a Finsku.
- Nejvíce lidí obávajících se změny klimatu bylo v Německu, Francii a Slovinsku.
- Naopak nejvíce lidí se změny klimatu neobávalo v Česku, Izraeli a Estonsku.
- Jako důsledek lidské činnosti vnímali změnu klimatu hlavně v Rakousku, na Islandu a v Německu.
- Jako důsledek přírodních procesů změnu klimatu chápali častěji v Rusku a Izraeli.
- Němci, Rakušané a Slovinci příliš nevěřili, že vlády přijmou opatření ke změně klimatu, Češi byli mnohem optimističtější.

Ve změnu klimatu v Evropě věříme

Většina Evropanů souhlasila s názorem, že se klima na Zemi mění v důsledku nárůstu teplot (Graf 1). Z grafu lze vyčíst poměrně velké rozdíly v tom, jaký podíl lidí se domníval, že se klima určitě mění. Na jedné straně nalezneme státy jako Island, Slovinsko či Nizozemí, kde s uvedeným názorem určitě souhlasilo nejméně dvě třetiny obyvatel. Na druhou stranu ve státech jako Rusko, Česko, Estonsko či Finsko s názorem souhlasilo jen kolem 40 % obyvatel.

Graf 1 - Možná jste už slyšel(a) myšlenku, že klima na Zemi se mění v důsledku nárůstu teplot v posledních 100 letech. Jaký na to máte vy osobně názor? Myslíte si, že se klima na Zemi mění? (%)
Graf 1 - Možná jste už slyšel(a) myšlenku, že klima na Zemi se mění v důsledku nárůstu teplot v posledních 100 letech. Jaký na to máte vy osobně názor? Myslíte si, že se klima na Zemi mění? (%)
Němci vs. Češi

Následující otázky nebyly pokládány těm respondentům, kteří zcela vylučují, že může docházet ke klimatické změně, tj. na otázku uvedenou v Grafu 1 odpověděli: „Určitě se nemění.“ V Grafu 2 nalezneme už pouze odpovědi těch, kteří zcela nevyloučili možnost změny klimatu. Otázka uvedená v grafu se týkala obav ze změn klimatu. Změn se nejméně obávali lidé v Česku, Izraeli a Estonsku. Naopak nejčastěji budily změny klimatu obavu v Německu, Francii, Slovinsku a Belgii.

Graf 2 - Jak moc se obáváte změny klimatu?
Graf 2 - Jak moc se obáváte změny klimatu?
Kdo za to může?

Odpověď na otázku, čemu obyvatelé jednotlivých států připisují podíl na změně klimatu, zda lidské činnosti, či přírodním procesům, nalezneme v Grafu 3. Na lidskou činnost nejčastěji ukázali zejména v Rakousku, Islandu Německu či Belgii. Naopak na přírodní procesy ukázali relativně častěji obyvatelé Izraele, Ruska či Norska, ale i v těchto zemích ukázal na převážný či rozhodující podíl lidské činnosti relativně malý podíl obyvatel. V celé řadě zemí zvolilo možnost, že změna klimatu je způsobena kombinací lidské činnosti a přírodních procesů, přes 50 procent obyvatel, např. v Polsku, Spojeném království či Slovinsku.

Graf 3 - Myslíte si, že je změna klimatu způsobena přírodními procesy, lidskou činností, nebo obojím?
Graf 3 - Myslíte si, že je změna klimatu způsobena přírodními procesy, lidskou činností, nebo obojím?
Přijmout, či nepřijmout opatření?

Graf 4 znázorňuje, nakolik obyvatelé jednotlivých zemí pokládali za pravděpodobné, že vlády dostatečně velkého počtu zemí budou ochotny přijmout opatření ke zmírnění změny klimatu. Údaje v grafu uvádějí průměrnou hodnotu, kterou vybrali obyvatelé jednotlivých zemí na jedenáctibodové škále (od 0 do 10), přičemž 0 znamenala „Vůbec to není pravděpodobné“ a 10 „Naprosto pravděpodobné“. Relativně nejskeptičtější byli v tomto směru němečtí obyvatelé.

Graf 4 - A jak je podle vás pravděpodobné, že vlády v dostatečném počtu zemí přijmou opatření ke zmírnění změny klimatu?
Graf 4 - A jak je podle vás pravděpodobné, že vlády v dostatečném počtu zemí přijmou opatření ke zmírnění změny klimatu?

Méně skeptičtí, v porovnání s ostatními zeměmi, byli Češi v otázce vůle dostatečného počtu vlád zemí světa k jednotnému postupu ke zmírnění dopadů klimatické změny. Zde jsou výrazně nejskeptičtější Němci s odstupem následovaní Rakouskem a Slovinskem. Naopak nejoptimističtější se jeví Finové, Nizozemci a Švédi.

Závěrem
Na základě analýzy dat se ukázalo, že země Evropy se daly rozdělit do čtyř základních názorových skupin. Ty, jejichž obyvatelé byly relativně skeptičtí ohledně odpovědnosti člověka za klimatickou změnu, obávali se jí relativně méně a zároveň nyli relativně skeptičtí k opatřením a omezením, která by mohla vést ke zmírnění změny klimatu. Do této skupiny patřilo Česko, Estonsko a Rusko. I v této skupině zemí však většina obyvatel připouštěla existenci změny klimatu.

Druhou skupinou jsou země, jejichž obyvatelé relativně častěji připouštěli odpovědnost člověka za změnu klimatu a obávali se jí relativně více, ale stále byli relativně skeptičtí k opatřením a omezením, která by mohla vést ke zmírnění změny klimatu. Do této skupiny náleželo Německo a Slovinsko.

Ke třetí skupině náležely země, jejichž obyvatelé byli relativně skeptičtí ohledně odpovědnosti člověka za klimatickou změnu a obávali se jí relativně méně a zároveň byli relativně optimističtí ohledně opatření a omezení, která by mohla vést ke zmírnění změny klimatu. Do této skupiny náleželi např. Izrael či Polsko.

Konečně čtvrtou skupinou zemí byly ty, jejichž obyvatelé relativně častěji připouštěli odpovědnost člověka za změnu klimatu, obávali se jí relativně více a zároveň byli relativně optimističtí ohledně opatření a omezení, která by mohla vést ke zmírnění změny klimatu. Do této skupiny šlo zahrnout např. Island či Belgii.

O výzkumu:
European Social Survey Round 8 (2016/17), www.europeansocialsurvey.org
Pravděpodobnostní výběr respondentů, rezidenti 15+
Počet zemí: 18
Počet respondentů: 34 837
Zveřejnění dat: 31. 10. 2017, první edice

Monitoring a výzkum 

KomentářePřidat zprávu


Newsletter
Přidejte se k lidem, kteří ví
#jaknaklima
Sledujte, jak připravit naše domovy, města i krajinu na projevy klimatické změny.

Odběrem newsletteru souhlasíte s podmínkami GDPR.

Veganské a bez lepku🍪! Naše cookies vám neškodí.
Tato stránka využívá cookies. Kliknutím na „Rozumím“ souhlasíte s pravidly ochrany osobních údajů.
Nastavení