blog
Foto: Město Kadaň
Foto: Město Kadaň

Martina Heroldová, Aktuálně.cz  8. 9. 2020

Kadaň ukazuje, že i vytěžená krajina se může adaptovat na klima

I krajina zdevastovaná těžbou a kyselými dešti může snižovat dopady klimatické změny. Kadaň v severozápadních Čechách, obklopená doly i dvěma uhelnými elektrárnami, vsadila na květnaté louky, stromy i dešťovou vodu a jde tak příkladem v udržitelném přístupu k vodě a veřejnému prostoru.

„Od 60. let byla postupně krajina mezi Chomutovem a Kadaní naprosto zdevastována. Voda z potoků se stahovala do přivaděčů, přirozená cesta toků se přerušila, krajina se nezavodňovala tolik, kolik by měla. Docházelo tu ke spadům oxidu siřičitého, který v kombinaci s vodou vytvořil chemickou reakcí kyselinu siřičitou, takže v 80. letech padaly na lesy v okolí kyselé deště, čímž se úplně zlikvidovaly porosty, které tu byly vysázeny.“

Jiří Kulhánek, starosta města

Když těžba skončí, pozemky přejdou do vlastnictví města, které krajinu postupně rekultivuje.

„Postupně se snažíme, aby se tam obnovovaly mokřady, rybníčky, aby tam byla volná krajina a v ní zvěř, ale aby se tam vraceli i lidé, třeba k rekreaci.“

Jiří Kulhánek, starosta města

V současné době už probíhají rekultivační práce u dolů v Tušimicích, kde by v budoucnu mělo vzniknout Dračí jezero. Jeho napuštění z přilehlé řeky Ohře by mělo trvat přibližně sedm let.

Foto: Severočeské doly
Foto: Severočeské doly

Město čeká také revitalizace městského lesoparku podle návrhu krajinářské architektky Kláry Salzmann, která rozšíří mokřady, tůňky i stávající jezírka. Kadaňský potok, který parkem protéká, se vrátí do původního koryta. Obnovena by měla být také původní kaskáda, mlýnský náhon či studánka, přibydou i květinové záhony, altán a stříšky s posezením. Na nevyužité ploše za tenisovými kurty by v budoucnu měla vyrůst komunitní zahrada.

Kadaň se snaží rozšiřovat také zelené plochy ve městě. Za posledních deset let vysadila více než dva tisíce stromů z vlastních zdrojů i díky dotačním programům Ministerstva životního prostředí ČR nebo firmy ČEZ.

Rozšiřuje se síť městských pítek, dalších vodních prvků i květnatých luk. Sázejí se stromy okolo silnic a chodníků. Zeleň a voda se vrátily také na městské hradby. Plánuje se využívání dešťové vody na 3. základní škole, vytvoření zelené stěny na hasičské stanici či tvorba zasakovacích parkovišť.

Foto: Město Kadaň
Foto: Město Kadaň

Celý článek na Aktuálně.cz

Zeleň ve městě Voda ve městě 

KomentářePřidat zprávu


Newsletter
Přidejte se k lidem, kteří ví
#jaknaklima
Sledujte, jak připravit naše domovy, města i krajinu na projevy klimatické změny.

Odběrem newsletteru souhlasíte s podmínkami GDPR.

Veganské a bez lepku🍪! Naše cookies vám neškodí.
Tato stránka využívá cookies. Kliknutím na „Rozumím“ souhlasíte s pravidly ochrany osobních údajů.
Nastavení