blog
Arboristé zkoumají pražské stromy. Budou součástí softwaru Tree Check Pro

Jaroslav Kolařík, Andrea Křivánková  18. 5. 2021

Arboristé zkoumají pražské stromy. Budou součástí softwaru Tree Check Pro

Arboristé ze společnosti SAFE TREES, která je partnerem projektu LIFE Tree Check, evidují stromy v hlavním a největším městě Česka. Získané informace se stanou součástí softwaru Tree Check Pro, který městům pomůže plánovat veřejné prostory.

V rámci průzkumu vytvoří arboristé přehled stromů, které jsou vystavené extrémním faktorům působícím jejich fyziologický stres, což se může projevovat zvýšenou rychlostí jejich odumírání, ale i statickým selháváním.

Součástí dendrologického průzkumu budou všechny parametry, které jsou zároveň třeba i pro výpočet efektivity stromů jako funkčních prvků městské modro-zelené infrastruktury. Výslednou databázi proto projekt LIFE Tree Check bude moct využít i jako vstupní zdroj dat pro software TreeCheck Pro, který vyvíjí pro snadnější plánování veřejných prostor.

Webový plánovač Tree Check Pro usnadní rozhodování o tom, kde stromy ve městě nejvíce pomohou s tepelným ostrovem města, tedy se zvýšenými teplotami, které vznikají vlivem použití materiálů, jako je sklo, beton či asfalt. Software dokáže namodelovat přínosy stromů v čase a předem tak vyhodnotit dopad plánovaných investic na mikroklima ve městě.

O pasportu zeleně a dendrologickém průzkumu

Pasporty zeleně a dendrologické průzkumy tvoří základní nástroje, které ke své práci nutně potřebuje odpovědný vlastník či správce zeleně. Řeší otázky kdo je vlastníkem, jaký je rozsah jednotlivých přírodních prvků (plochy trávníků, keřových skupin, výsadeb květin) či jaká je jejich kvalita (stabilita a vitalita stromů). Pouze na základě kompletně zpracovaných podkladových materiálů lze navrhnout a realizovat kvalitní plány péče či speciální pěstební opatření.

Pasport zeleně je zejména kvantitativní přehled ploch zeleně. Zahrnuje celé zájmové území, například veřejně přístupné plochy města, na kterém probíhá evidence plošných, bodových a liniových přírodních prvků, ale i souvisejícího technického vybavení, jako jsou lavičky, herní prvky či pískoviště. Všechny tyto informace jsou vztahované k vybranému pozemku a tím i ke konkrétnímu vlastníkovi či správci.

Dendrologický průzkum se týká nejdůležitějšího a nejcitlivějšího prvku veřejně přístupné zeleně – stromů. U těch se kromě základních parametrů, jako je jejich lokalizace, druh a rozměry, eviduje i řada kvalitativních parametrů. Ty slouží zejména k odhadu jejich perspektivy a stanovení rozsahu možného rizika – narušení provozní bezpečnosti. Rozsah hodnocení, které se v současné době používá profesionálními arboristy pro posuzování stavu stromů, definuje oborový Standard péče o přírodu a krajinu A01 001 – Hodnocení stavu stromů. Výstupem z hodnocení je návrh optimálního typu ošetření včetně jeho naléhavosti. Na základě těchto informací je následně zpracovaný konkrétní plán péče.

Zeleň ve městě Monitoring a výzkum 

KomentářePřidat zprávu


Newsletter
Přidejte se k lidem, kteří ví
#jaknaklima
Sledujte, jak připravit naše domovy, města i krajinu na projevy klimatické změny.

Odběrem newsletteru souhlasíte s podmínkami GDPR.

Veganské a bez lepku🍪! Naše cookies vám neškodí.
Tato stránka využívá cookies. Kliknutím na „Rozumím“ souhlasíte s pravidly ochrany osobních údajů.
Nastavení