Učíme se od těch nejlepších

Proměnit naše města, aby se v nich dalo příjemně žít po celý rok, to chce promyšlený plán a dlouhodobou strategii. Proto navrhujeme na základě praxe řady evropských měst, jako je Vídeň, Kodaň či Hamburk, následující postup:

Zpracování Analýzy zranitelnosti města

Ta dokáže odhalit, jak a kde změny klimatu dopadají na obyvatele vašeho města nejvíce. Zda jsou to bleskové povodně, extrémní teploty v hustě zastavěném centru, nedostatek či nízká kvalita pitné či vody v době sucha. Nebo třeba hrozba šíření nemocí přenášených hmyzem.

Vytvoření Strategie adaptace na změny klimatu

Města by se v první řadě měla zaměřit na řešení těch nejpalčivějších problémů, které ukáže analýza zranitelnosti. Pro úspěšné zvládnutí rizik je třeba mít dobře promyšlenou dlouhodobou strategii a vhodně zvolené priority.

Sestavení Akčního plánu adaptačních opatření

Mít strategii je důležité, ale samo o sobě to nestačí. Město si podle ní musí naplánovat konkrétní opatření a ta také postupně uvádět v život. Ideální je, pokud vznikne roční či dvouletý akční plán. Za jeho naplňování je pak zodpovědný konkrétní odbor či přímo úředník.

Co dál

Naplňování plánu je třeba průběžně monitorovat a pravidelně vyhodnocovat. Častokrát je však potřeba změnit i celé postupy. Přemýšlet nově nad přípravou investic do budov a veřejných prostranství.

Mnoho lidí se díky tomu bude muset učit novým věcem. Ale výsledek pak stojí za to.

Je jím město, ve kterém se dá příjemně žít po celý rok a spokojení občané, kteří to ocení.

Jak vypadají strategie v některých českých městech?

 
Praha: Adaptační strategie
Zvýšení dlouhodobé odolnosti a snížení zranitelnosti hlavního města Prahy vůči dopadům změny klimatu postupnou realizací vhodných adaptačních opatření.
Stáhnout
 
Praha: Analýza potenciálu zelených střech v Praze
Cílem analýzy oddělení datové platformy bylo vyčíslit maximální možnou kapacitu vhodných zelených střech, kde by přeměna za splnění určitých podmínek dávala smysl. Data ukázala, že Praha má velký a nevyužitý potenciál
Stáhnout
 
Brno: Strategie Brno 2050
Předkládáme vizi města pro příští generace. Takového města, které svými koncepčními kroky neustále zvyšuje kvalitu života, dává lidem, firmám i institucím možnost podílet se na efektivní správě a citlivě pracuje se svými zdroji.
Stáhnout
S vaší strategií vám pomůže
Mgr. Martin Ander, Ph.D.
Nadace Partnerství
Expert na adaptace