Učíme se od těch nejlepších

Proměnit naše města, aby se v nich dalo příjemně žít po celý rok, to chce promyšlený plán a dlouhodobou strategii. Proto navrhujeme na základě praxe řady evropských, měst jako je Vídeň, Kodaň či Hamburk následující postup.

Zpracování Analýzy zranitelnosti města

Ta dokáže odhalit, jak se změny klimatu v daném městě nejvýrazněji projeví a čím jsou město a jeho obyvatelé nejvíce ohroženi. Zda jsou to bleskové povodně, extrémní teploty v hustě zastavěném centru, nedostatek či nízká kvalita pitné vody v době sucha, nebo třeba hrozba šíření nemocí přenášených hmyzem.

Vytvoření Strategie adaptace na změny klimatu

Města by se v první řadě měla zaměřit na řešení těch nejpalčivějších problémů, které ukáže analýza zranitelnosti. Pro úspěšné zvládnutí rizik je třeba mít dobře promyšlenou dlouhodobou strategii a vhodně zvolené priority.

Sestavení Akčního plánu adaptačních opatření

Mít strategii je důležité, ale samo o sobě to nestačí. Město si podle ní musí naplánovat konkrétní opatření a ta také postupně uvádět v život. Ideální je, pokud vznikne roční či dvouletý akční plán, za jehož uplatňování je zodpovědný konkrétní odbor či přímo úředník.

Co nás pálí

Naplňování plánu je třeba průběžně monitorovat a pravidelně
vyhodnocovat. Častokrát je však potřeba změnit i celé postupy, jakými jsou
ve městě připravovány investice do budov a veřejných prostranství. Mnoho
lidí se díky tomu bude muset učit novým věcem, ale výsledek pak stojí
za to. Je jím město, ve kterém se dá příjemně žít po celý rok a spokojení
občané, kteří to ocení

Jak vypadají strategie v některých českých městech?

 
Praha: Adaptační strategie
Anotace (100 znaků) Iquo maximpossit que corum explaccus maiorum, aut fugia doluptatae duciaest, conem.
Stáhnout
 
Praha: Analýza potenciálu zelených střech v Praze
Anotace (100 znaků) Iquo maximpossit que corum explaccus maiorum, aut fugia doluptatae duciaest, conem.
 
Brno: Strategie Brno 2050
Anotace (100 znaků) Iquo maximpossit que corum explaccus maiorum, aut fugia doluptatae duciaest, conem

Jakou adaptační strategii mají některá města v Evropě?

 
Vídeň: Nejlepší strategie
Anotace (100 znaků) Iquo maximpossit que corum explaccus maiorum, aut fugia doluptatae duciaest, conem
S vaší strategií vám pomůže
Mgr. Martin Ander, Ph.D.
specialista na adaptace

Více