knihovna
Animucha, LIFE Tree Check
Animucha, LIFE Tree Check

Nadace Partnerství 3. 6. 2022

Konference: Aby město nepálilo – jak zvýšit odolnost měst vůči horku a suchu

Závěrečná konference a exkurze projektu LIFE Tree Check 30.-31. srpna 2022.

V roce 2016, kdy se začaly objevovat první myšlenky projektu LIFE Tree Check, měla střední a východní Evropa slabší implementační struktury a nižší míru zapojení veřejnosti do rozhodování na místní úrovni než ostatní regiony Evropy. Cílem projektu LIFE Tree Check bylo v souladu s evropskými strategiemi přispět k urychlení procesu, jehož cílem je dosáhnout lepší správy v oblasti klimatu v Evropě. Cílem projektu bylo shromáždit zúčastněné strany z České republiky, Slovenska, Maďarska a Polska a z dalších zemí, na které se vztahuje možnost replikace.

Pojďte s námi diskutovat dosažené know-how a inspirovat se úspěšnými příklady praxe.

Akce je pod záštitou ministryně životního prostředí České republiky Anny Hubáčkové
a ministra pro evropské záležitosti Mikuláše Beka
.

Aby město nepálilo – jak zvýšit odolnost měst vůči horku a suchu
Konference
date
úterý 30. 8. 2022
time
9:00 — 21:00
place
Otevřená zahrada Nadace Partnerství, Údolní 33, Brno

–––––


Program konference – úterý 30. srpna 2022


  8:30 Registrace účastníků

  9:00-9:15 Úvod

  9:15-10:15 Role měst v urychlení klimatické adaptace (panelová diskuse)
  Je třeba adaptovat rychle, proto evropská ad. strategie zmiňuje rychlost jako jednu z priorit – prevence má předejít škodám.

  10:15-11:15 Jak chladit města a co nás to bude stát
  I. blok prezentací

  11:15-11:45 Přestávka

  11:45-13:00 Dobrá praxe středoevropských měst
  II. blok prezentací

  13:00-14:00 Oběd

  14:00-15:00 Adaptační kvalita městských investic, jak motivovat partnery
  III. blok prezentací

  15:00-15:15 Přestávka

  15:15-16:15 Co přinesl LIFE Tree Check: služby pro města a obce
  IV. blok prezentací
  Tree Check App, Tree Check Pro, materiály pro obce, Adapterra Awards, vzdělávání a poradenství, průzkum změny vnímání

  16:15-16:30 Závěrečná diskuse a shrnutí

–––––


Večerní zahradní slavnost – úterý 30. srpna 2022


  18:30-21:00 Večerní společenské setkání účastníků konference v Otevřené zahradě Nadace Partnerství

–––––


Inspirační exkurze – středa 31. srpna 2022


  9:00 prohlídka uhlíkově neutrálního areálu Otevřené zahrady

  10:00-13:00 exkurze do jihomoravských měst – projekty adaptace na změnu klimatu

  13:00 návrat do Brna

–––––


Program konference bude postupně upřesňován na základě potvrzení účasti jednotlivých hostů, zástupců měst, obcí a regionů.

Podrobnosti o zaměření a výstupech projektu LIFE Tree Check najdete na
www.lifetreecheck.eu/O-projektu

LIFE Tree Check 

Registrace účastníka

Zaškrtněte, kterého programu se zúčastníteAkce v nejbližší době
Newsletter
Přidejte se k lidem, kteří ví
#jaknaklima
Sledujte, jak připravit naše domovy, města i krajinu na projevy klimatické změny.

Odběrem newsletteru souhlasíte s podmínkami GDPR.

Veganské a bez lepku🍪! Naše cookies vám neškodí.
Tato stránka využívá cookies. Kliknutím na „Rozumím“ souhlasíte s pravidly ochrany osobních údajů.
Nastavení