knihovna
LIFE Tree Check
LIFE Tree Check

LIFE Tree Check 12. 1. 2022

Adaptace na změnu klimatu ve střední a východní Evropě

Připojte se k prezentaci úspěchů v oblasti implementace národních strategií a akčních plánů v oblasti změny klimatu ve střední a východní Evropě – v České republice, na Slovensku, v Maďarsku a Polsku – v rámci projektu LIFE Tree Check.

V roce 2016, kdy se začaly objevovat první myšlenky programu LIFE Tree Check, měla střední a východní Evropa slabší implementační struktury a nižší míru zapojení veřejnosti do rozhodování na místní úrovni než ostatní regiony Evropy. Cílem programu LIFE Tree Check bylo v souladu s evropskými strategiemi přispět k urychlení procesu, jehož cílem je dosáhnout lepší správy v oblasti klimatu v Evropě. Cílem programu bylo shromáždit zúčastněné strany ze všech zemí zapojených do projektu a z dalších identifikovaných cílových zemí, na které se vztahuje možnost replikace. Pojďme diskutovat o dosažených výsledcích.

Adaptace na změnu klimatu ve střední a východní Evropě
Konference
date
úterý 22. 3. 2022
time
10:00 — 13:30
place
Zastoupení České republiky při EU, Brusel, Trone 130
price
Zdarma
capacity
150

PROGRAM


10:00 – 11:30
 • Zahájení konference – Nadace Partnerství (10 min.)
 • Kontext dopadů změny klimatu a adaptačních potřeb měst ve střední Evropě + překážky implementace – CzechGlobe – Davina Vačkářová (15 min)
 • C1 Manuál Tepelného ostrova města (včetně metod ovlivňování investic) – Nadace Partnerství – Magdalena Maceková & Martin Ander (20 min)
 • C1 Software TreeCheck Pro – Bezpečné stromy – Jaroslav Kolařík (15 min)
 • C2 Aplikace TreeCheck – Nadace Partnerství – Martin Ander (10 min)
 • C3 Vzdělávání ve veřejné správě: Politika ochrany klimatu – výzvy, kterým města čelí – Karpatský rozvojový institut – Karin Kernerová (10 min)
 • C4 Spolupráce s pilotními městy – metodika – Ekotoxa - Čestmír Kantor (10 min)

11:30 – 12:00 Předstávka

12:00 – 13:30 Případové studie
 • Ostrava – Ekotoxa – Čestmír Kantor (10 min)
 • Budapešť – Ökotárs – Veronika Móra (10 min)
 • Košice, Prešov – Karpatský rozvojový institut – Zuzana Jarošová (10 min)
 • Walbrzych – Lemitor – Paweł Binkiewicz (10 min)
 • Praha – Czech Globe – Davina Vačkářová (10 min)
 • Praha – Klimatický plán
 • Plzeň, Brno – Nadace Partnerství – Martin Ander (10 min)
 • C5, E Adapterra Awards a databáze chytrých řešení, další komunikační nástroje – Nadace Partnerství – Andrea Křivánková (10 min)
 • Závěr (15 min.)
13:30 Oběd


Prosíme, v přihlášce uveďte, kterou z možností účasti preferujete - offline/online.

LIFE Tree Check 

Registrace účastníka


Akce v nejbližší době
Nejčtenější články

Adaptačních projektů je v Česku čím dál víc

Ondřej Novák, Natura Český rozhlas Plus  17. 2. 2021
Newsletter
Přidejte se k lidem, kteří ví
#jaknaklima
Sledujte, jak připravit naše domovy, města i krajinu na projevy klimatické změny.

Odběrem newsletteru souhlasíte s podmínkami GDPR.