Volná krajina
Výsadba stromů kolem polní cesty za obcí Slavětín Foto: Obec Slavětín

Výsadba stromů kolem polní cesty za obcí Slavětín

Okrašlovací spolek ve Slavětíně se rozhodl vrátit do krajiny ovocné stromy, které tradičně rostly v místních sadech. Ty se ale později proměnily na rozsáhlá pole. Výsadbou stovek stromů a keřů podél polní cesty vznikl krásný procházkový okruh s výhledem na České středohoří.

Přínosy adaptačního opatření

 
Co opatření řeší
Alej o celkové délce 650 metrů přerušuje scelený lán pole a funguje jako malý biokoridor. Snižuje větrnou erozi, zadržuje vodu v krajině, vytváří přirozené úkryty pro hmyz, ptáky i zvěř, čímž podporuje biodiverzitu.
 
Jak to funguje
Členové spolku vysázeli s pomocí dobrovolníků ve dvou etapách (březen a listopad 2020) celkem 130 stromů a 130 keřů. Jedná se o staré vysokokmenné odrůdy jabloní, dříny, rakytníky a trnky. Výběr se uskutečnil s ohledem na druhovou rozmanitost a dostupnost dřevin. V průběhu roku pak do aleje přibyly bidýlka pro dravce, krmítka pro ptáky a ptačí budky. Projekt měl komunitní charakter, do výsadeb se zapojili místní dobrovolní hasiči, myslivci i mateřská škola.
 
Původní stav
Polní cesta slouží zemědělcům jako dopravní komunikace k polnostem a obyvatelům obce zase k vycházkám. Po obou stranách cesty se pěstují zemědělské plodiny. Před výsadbou zde rostlo pouze cca 10 šípkových keřů. Při návrhu výsadby bylo potřeba myslet na to, kam umístit stromy, aby je při průjezdu nepoškozovala zemědělská technika. Z tohoto důvodu se spolek se zemědělci dohodl na osázení pravé strany.
 
Údržba
Se zálivkou nově vysazených stromů pomáhala místní farma nebo dobrovolní hasiči. Dále bylo nutné stromy postříkat proti mšici makové a odpuzovačem zvěře proti okusu. Na jaře stromy prochází výchovným řezem, během roku se pak napravují drobné škody způsobené zvěří nebo vandalismem.
 
Proč to není jinak
V úvahu připadala jiná lokalita pro výsadbu, avšak okrašlovací spolek se nedohodl s majitelem pozemků. Jednou z možností byla také výsadba lipové aleje. Po konzultaci s oborníky ale nakonec spolek zvolil původní odrůdy jabloní doprovázené keři.
 
Největší výzvy a překážky
Jednou z největších překážek byla nastupující epidemie koronaviru, která omezovala pohyb a setkávání lidí. Členové spolku měli obavu, jak zvládnout výsadbu takového množství dřevin. Nakonec se akce uskutečnila v menším množství účastníků, než bylo v plánu. Navíc se rozdělili na dvě směny, kdy ani jedna skupina nepřekročila povolené množství lidí. Problematické bylo také sehnat staré odrůdy jabloní ve tvaru vysokokmenu. Ovocnářské školky je buď nemají, nebo si je drží.
 
Zkušenosti z provozu
Vzhledem k tomu, že měla výsadbová akce komunitní charakter, zůstali dobrovolníci aktivní i po jejím skončení. Pravidelně monitorují stav stromů a keřů. Přispívají materiálně, nebo svou prací k údržbě aleje.
 
Kolik to stálo
Náklady na výsadbu ovocné aleje dosáhly výše téměř 114 tisíc Kč a pokryl je grant Zelené oázy  Nadace Partnerství. Životnost aleje se odhaduje na zhruba 30 let.

Zemědělská krajina Stínění Biodiverzita Vlny horka a tepelný ostrov Extrémní vítr Nedostatek vody a sucho Eroze půdy 

Lokalita:
Slavětín, okres Louny
Realizace:
3/2020 – 11/2020
Autor:
Okrašlovací spolek Slavětín
Zhotovitel:
Okrašlovací spolek Slavětín a dobrovolníci
Investor:
Okrašlovací spolek Slavětín
Kontakt:
Lukáš Hájek
okraslovacispolekslavetinhaha.@gmail.com

Buďte součástí hnutí, které mění naše města

Přidejte se k lidem, kteří ví
#jaknaklima
Sledujte, jak připravit naše domovy, města i krajinu na projevy klimatické změny.

Odebírat

Veganské a bez lepku🍪! Naše cookies vám neškodí.
Tato stránka využívá cookies. Kliknutím na „Rozumím“ souhlasíte s pravidly ochrany osobních údajů.
Nastavení