Zastavěná území
Přístavba jídelny a polytechnické učebny ZŠ Kutnohorská Foto: ZŠ Kutnohorská Praha

Přístavba jídelny a polytechnické učebny ZŠ Kutnohorská

ZŠ Kutnohorská potřebovala navýšit svou kapacitu. Z tohoto důvodu se rozhodla postavit budovu, která slouží jako jídelna, učebna pro nejmladší žáky i malý společenský sál určený pro setkávání s veřejností. Hlavním cílem bylo vytvořit příjemné prostředí pro děti, čemuž napomáhá zelená střecha, vzrostlé stromy, inteligentní systém vzduchotechniky či práce s dešťovou vodou.

Přínosy adaptačního opatření

 
Co opatření řeší
Veškerá dešťová voda se zachovává na pozemku díky zelené střeše i vsakovacímu systému, který zadržuje vlhkost v půdě a poskytuje vláhu rostlinám a stromům na přilehlém hřišti. Přirozeným výparem z listů pak v daném místě vzniká příznivé mikroklima. Letnímu přehřívání interiéru brání také úsporný systém chlazení a vzrostlá líska turecká, která slouží jako přirozený slunečník.
 
Jak to funguje
Přístavba je z velké části dřevostavbou. Vzhledem k tomu, že se na pozemku nachází několik vzrostlých stromů, které chtěla škola zachovat, musela se jim budova přizpůsobit. Tvar i konzolování přístavby neohrožuje kořeny stromů. Mohou tak přirozeně stínit budovu i přilehlé (dočasné) hřiště. Aby neležely kořeny v dešťovém stínu, svádí se přebytečná dešťová voda ze střechy drenážním systémem do vsakovacího zařízení u kořenů stromů, které jim pomáhá udržet dostatek vody v letních měsících.

Budova je přístupná z hlavní budovy školy a skrz terasu také směrem od dětského hřiště. Zastavěnou plochu kompenzuje zelená střecha. Ta v kombinaci s řízenou vzduchotechnikou energetické třídy A++ zajišťuje příjemné klima v místnostech i čištění vzduchu. Systém dokáže během krátké doby (např. během přestávky) regulovat teplotu či snížit vlhkost vzduchu a nerušit tak výuku.

Prosklená západní stěna a světlík poskytují dostatek přirozeného světla a snižují tak potřebu umělého osvětlení. Z hlediska energetické náročnosti se jedná o mimořádně úspornou budovu. Výhodou nové přístavby je také mobilní protihluková stěna, díky níž lze prostor rozdělit na dvě menší místnosti.

K prevenci dlouhodobého sucha byla vybudován vsakovací systém, který zadržuje vlhkost v půdě a je zdrojem vláhy pro rostliny a stromy na přilehlém dětském hřišti. Vegetační střecha vytváří příznivé mikroklima a zároveň zpomaluje odtok přívalových srážek. Přebytek srážkové vody je pak odváděn do vsakovacího zařízení u kořenů stromů. Veškerá dešťová voda je tak zachována na pozemku a její odpařování (vaporizace) přes listy rostlin zlepšuje klima v daném místě.
 
Původní stav
Jedná se o nový objekt. V místě se nacházelo původně dětské hřiště, které se částečně přesunulo a chystá se jeho revitalizace. Přístavba se nachází za tělocvičnou, a proto se nesmí v tomto požárně nebezpečném prostoru vyskytovat dřevěná okna ani konstrukce.
 
Údržba
Předpokládaná roční spotřeba plynu na vytápění činí zhruba 1 300 m³ rok. Až bude mít přístavba samostatnou měřící jednotku, bude možné odhadnout i náklady na elektrickou energii. Z hlediska údržby škola nepočítá s ničím výjimečným kromě péče o vegetační střechu 2x do roka.
 
Proč to není jinak
Škola zvažovala klasickou zděnou budovu s betonovým stropem a střechou z PVC folie. Z environmentálních i estetických důvodů nakonec zvítězila složitější konstrukce. I přes veškerou opatrnost je jedním z rizik vyvolaná změna vodního režimu v okolí stavby, která by mohla negativně ovlivnit sousední stromy.
 
Největší výzvy a překážky
Původně se mělo jednat o dřevostavbu. Vzhledem k tomu, že se v blízkosti nachází sportovní hala s velkými okny, bylo potřeba řešit některé stěny, světlíky a terasu jako protipožární a nehořlavé, což značně navýšilo rozpočet. Posunout budovu škola nechtěla, protože by musela pokácet vzrostlý strom.
 
Zkušenosti z provozu
Budova je v provozu pouze krátce, takže nelze hodnotit.
 
Kolik to stálo
Celkové náklady na stavbu polytechnické učebny dosáhly výše 10,5 milionu Kč. Uhradila je dotace od Magistrátu hlavního města Prahy a vlastní rozpočet městské části Praha - Dolní Měcholupy. Životnost stavby se odhaduje na 40 let, návratnost investice pak na 20 let.

Veřejné budovy Městská zeleň Využití dešťové vody Zelená střecha Stínění Biodiverzita Vlny horka a tepelný ostrov Povodně a přívalové srážky Nedostatek vody a sucho Úspory energie 

Lokalita:
Kutnohorská 638/54, Praha - Dolní Měcholupy, okres Praha
Realizace:
9/2019 – 8/2020
Autor:
Huť architektury Martin Rajniš s.r.o.
Zhotovitel:
Adevita s.r.o.
Investor:
Městská část Praha - Dolní Měcholupy
Kontakt:
Martin Kembitzký
vystavbahaha.@dolnimecholupy.cz

Buďte součástí hnutí, které mění naše města

Přidejte se k lidem, kteří ví
#jaknaklima
Sledujte, jak připravit naše domovy, města i krajinu na projevy klimatické změny.

Veganské a bez lepku🍪! Naše cookies vám neškodí.
Tato stránka využívá cookies. Kliknutím na „Rozumím“ souhlasíte s pravidly ochrany osobních údajů.
Nastavení