Zastavěná území
Přírodní zahrada Severovýchod Foto: Základní škola Zábřeh

Přírodní zahrada Severovýchod

Učitelé a žáci základní školy v Zábřehu proměnili zpustošenou školní zahradu v malou oázu se sadem, loukami, záhony i jezírkem. Vznikl prostor pro výuku pod širým nebem i prvek zpříjemňující pobyt na v létě rozpáleném sídlišti.

Přínosy adaptačního opatření

 
Co opatření řeší
Zahrada uprostřed sídliště pozitivně ovlivňuje zadržování vody v lokalitě, působí proti suchu, zmírňuje pocitové vnímání letních veder. Díky nově vzniklým biotopům umožňuje zachování některých původních druhů rostlin a poskytuje prostor pro chráněné živočichy. Vyskytuje se zde například ropucha zelená. Vzniklé jezírko slouží také jako pítko pro ptactvo a přilákalo sem nové druhy ptáků.

Díky zahradě mohou děti získat zkušenosti s přírodou, střídáním ročních období, vodním nebo půdním cyklem a také dlouhodobě sledovat dopady změny klimatu. Dochází tak k propojování teoretických znalostí s praktickými poznatky a prožitky, což v konečném důsledku vede k zodpovědnějšímu chování vůči přírodě.
 
Jak to funguje
Zahrada by měla v letních měsících co nejlépe vyrovnávat výkyvy teplot, a proto se v ní nachází minimum kamenitých, štěrkových či jinak sálavých povrchů. Na úpravách pozemku se podíleli jak učitelé, tak žáci a jejich rodiče. Od jara 2018 postupně proběhly terénní úpravy pozemku a vytvářely se různé typy prostředí. Vysadily se okrasné keře a keře s jedlými plody, stromy, trvalky a okrasné trávy. Vzniklo jezírko o ploše 20 m² (napájené ze studny), do nějž přibyly vodní a bahenní rostliny.

Dospělí společně s dětmi vytvořili bylinkovou spirálu a broukoviště. Založila se květnatá louka k pozorování lučních květin i motýlí záhon. Některé původní stromy se musely vzhledem ke svému stavu odstranit a ty, které zůstaly, prošly odborným ošetřením. Celkově se do zahrady zasadilo 617 bylin, 140 keřů a 4 stromy (jabloň, morušovník, mišpule a kdouloň).

Děti ze včelařského kroužku umístili do zahrady včelí úly a kroužek chovatelů se zase postaral o hmyzí hotel a budky pro ptáky. Na záhonech škola využívá vlastní kompost ke hnojení.
 
Původní stav
Základní škola se nachází v zastavěném území uprostřed sídliště. Zahrada školy byla dlouhou dobu zanedbaná, ale škola se jí snaží postupně obnovit. Na pozemek po celý den svítí slunce a v letních měsících zde panují velké výkyvy teplot. Skládá se ze dvou pomyslných částí. Menší z nich tvoří prostor pro záhony a kompost. Součástí větší části zahrady byly neudržované travnaté plochy, asfaltové cesty, nefunkční mobiliář a přestárlé ovocné stromy. Z důvodu možného nebezpečí nesměli žáci ani veřejnost tento prostor využívat.
 
Údržba
Škola v rámci svého interního provozu zajistí péči o stromy, keře, travnatý porost i údržbu jezírka. Plánuje zapojit žáky (během praktické výuky), případně dobrovolnicky zaměstnance školy nebo rodiče dětí. Předpokládaná částka na údržbu se pohybuje zhruba v řádu 20 tisíc Kč.
 
Proč to není jinak
Při tvorbě návrhu se zvažovaly i jiné možnosti, ale zvolená varianta se souhlasem vlastníka (města), prostor nejlépe oživila a zvelebila. Nevýhodou je, že některým sousedům se nelíbí zvuky žab. Jeden ze sousedů navíc výstavbou kůlny na hranici pozemku zastínil motýlí záhon. Po dohodě pak vybudoval motýlí záhon v jiném koutu zahrady.
 
Největší výzvy a překážky
Před samotnou proměnou zahrady bylo potřeba odstranit staré asfaltové chodníky a celý prostor připravit pro výsadbu. Při realizaci jezírka, které ručně kopali žáci a jejich rodiče, pak navíc panovaly vysoké denní teploty.
 
Zkušenosti z provozu
Zahrada se využívá ve výuce, při volnočasových aktivitách i akcích školy. Produkty ze zahrady a sadu (ovoce, bylinky) žáci upotřebí ve školní kuchyňce, kde se učí připravovat různé pokrmy. Plody sami sklízí, uskladňují a následně zpracovávají. Na zahradě pracují i dobrovolníci z řad pedagogů, kteří ji berou jako jistý druh odpočinku.
 
Kolik to stálo
Náklady na vybudování přírodní zahrady dosáhly necelých 175 tisíc Kč. Herní prvky pak vyšly na 443 tisíc Kč. Na financování se podílelo více zdrojů: Nadace Partnerství, SFŽP, sponzoři, město Zábřeh. Část nákladů se hradila také z rozpočtu školy. Životnost zahrady se odhaduje na 50 let s předpokladem, že se jednotlivé prvky budou muset postupně obměňovat.

Veřejné budovy Městská zeleň Stínění Biodiverzita Vlny horka a tepelný ostrov Povodně a přívalové srážky Nedostatek vody a sucho 

Lokalita:
ulice Severovýchod, Zábřeh, okres Šumperk
Realizace:
2018 – 2020
Autor:
Ing. Ilona Zlomková
Zhotovitel:
ZŠ a DDM Krasohled Zábřeh, Mgr.A. Lenka Klodová, Ph.D. (herní prvky)
Investor:
ZŠ a DDM Krasohled Zábřeh
Kontakt:
Lenka Valášková
4zszabrehhaha.@zssvzabreh.cz

Buďte součástí hnutí, které mění naše města

Přidejte se k lidem, kteří ví
#jaknaklima
Sledujte, jak připravit naše domovy, města i krajinu na projevy klimatické změny.

Veganské a bez lepku🍪! Naše cookies vám neškodí.
Tato stránka využívá cookies. Kliknutím na „Rozumím“ souhlasíte s pravidly ochrany osobních údajů.
Nastavení