Zastavěná území
Dětský pavilon Nemocnice Nové Město na Moravě

Dětský pavilon Nemocnice Nové Město na Moravě

Důraz na energetickou úspornost budov se přesouvá ze soukromé sféry k veřejným budovám, dokonce i k těm se specifickými provozními podmínkami. Důkazem je i nový dětský pavilon Nemocnice Nové Město na Moravě postavený v pasivním standardu. Díky využití šedé vody ke splachování toalet šetří pitnou vodu. Navíc jej zdobí vegetační střecha s mnoha ekologickými přínosy, která zároveň slouží jako okrasný prvek pro výhledy z okolních budov.

Přínosy adaptačního opatření

 
Co opatření řeší
Cílem projektu bylo postavit nový nemocniční pavilon tak, aby se v něm hospodárně zacházelo s energiemi, nekladl vysoké nároky na vstupní zdroje a aby jeho provoz byl šetrný k životnímu prostředí. Zelená střecha budovy pomáhá zlepšovat kvalitu ovzduší, pozitivně ovlivňuje vnitřní i vnější mikroklima, zadržuje krátkodobé i přívalové srážky. Využitím odpadní vody z bazénu ke splachování toalet se zase snižují nároky na spotřebu pitné vody.

V konečném důsledku zvýšil nový pavilon komfort pacientů a kvalitu poskytovaných služeb jak při ambulantním vyšetření, tak při pobytu v nemocnici.
 
Jak to funguje
Jedná se o pasivní budovu s téměř nulovou spotřebou energie. V porovnání s referenční budovou se zde roční spotřeba energie pohybuje o 973 GJ níže. Uvnitř se nachází systém uzavřené dvoutrubkové soustavy teplovodního vytápění s nuceným oběhem topné vody. Osvětlení zajišťují přednostně LED světla, přísun čerstvého vzduchu zase řízené větrání s rekuperací odpadního tepla. Zdrojem tepla pro celý pavilon je centrální kotelna areálu nemocnice, s níž ho propojuje vlastní větev a předávací stanice vedlejší budovy.

Teplá voda pochází z nepřímotopných zásobníků (napojených na předávací stanci a solární systém) umístěných ve vedlejším objektu. Nepřímotopné zásobníky umožňují i využití alternativních zdrojů energie - například odpadní vody z bazénu pro předehřev teplé vody či ohřev pomocí tepelného čerpadla napojeného na odpadní bazénovou vodu. Odpadní voda z bazénu pak slouží ke splachování toalet. Budovu pokrývá extenzivní zelená střecha o rozloze 1211 m², která mimo jiné plní funkci tepelné izolace.

V případě, že by v budoucnu nastala potřeba navýšení kapacity lůžek, umožňuje technické řešení objektu dvoupodlažní nástavbu, a tím zvětšení celkové užitné plochy budovy.
 
Původní stav
Novostavba nahradila původní objekt, který již nevyhovoval současným energetickým a provozním standardům. Pavilon poskytuje zázemí pro pacienty a personál ambulantní a lůžkové části dětského oddělení nemocnice i pro ambulance ORL a dětské neurologie.
 
Údržba
Jedná se o náklady na běžnou údržbu.
 
Proč to není jinak
Nejprve se uvažovalo o rekonstrukci původního pavilonu dětského oddělení z 50. let minulého století. V průběhu přípravy projektu se ale ukázalo, že by tato varianta byla nevýhodná ve všech směrech.
 
Největší výzvy a překážky
K velkým výzvám patřilo přesunutí dětského oddělení do ostatních provozů nemocnice. Komplikací byl také větší rozsah bouraných konstrukcí bývalého pavilonu, než se předpokládalo.
 
Zkušenosti z provozu
Objekt je funkční a poskytuje kvalitní, zdravé a příjemné prostředí pro dětské pacienty. Žádné komplikace či problémy v provozu se zatím nevyskytly.
 
Kolik to stálo
Celkové náklady pro výstavbu nového pavilonu dosáhly výše 91 milionů Kč. Projekt spolufinancovala Evropská unie částkou 20,5 milionu Kč (prostřednictvím Operačního programu Životní prostředí). Zbylé náklady pokryl rozpočet Kraje Vysočina, který je zároveň vlastníkem a zřizovatelem nemocnice. Životnost projektu se odhaduje až na 100 let.

Veřejné budovy Čištění a recyklace vody Vytápění Zelená střecha Biodiverzita Vlny horka a tepelný ostrov Povodně a přívalové srážky Úspory energie 

Lokalita:
Nové Město na Moravě
Realizace:
7/2017 – 1/2019
Autor:
Ing. arch. Aleš Rejský, Ing. Matěj Kudlík, TECHNICO Opava s.r.o.
Zhotovitel:
PKS stavby a. s., Žďár nad Sázavou
Investor:
Kraj Vysočina
Kontakt:
Jan Říčan
rican.jhaha.@kr-vysocina.cz

Buďte součástí hnutí, které mění naše města

Přidejte se k lidem, kteří ví
#jaknaklima
Sledujte, jak připravit naše domovy, města i krajinu na projevy klimatické změny.

Veganské a bez lepku🍪! Naše cookies vám neškodí.
Tato stránka využívá cookies. Kliknutím na „Rozumím“ souhlasíte s pravidly ochrany osobních údajů.
Nastavení