Náš domov
MŠ a ZŠ Ostopovice – komunitní centrum obce Foto: Archiv MŠ a ZŠ Ostopovice, Vojta Herout

MŠ a ZŠ Ostopovice – komunitní centrum obce

Mateřská a základní škola v Ostopovicích je v mnoha ohledech centrem obce. Vzdělává se zde 73 dětí v mateřské škole a 105 žáků na prvním stupni základní školy. Škola však žije i po skončení výuky. Slouží jako veřejné hřiště, přírodní zahrada, místo pro setkávání dalších organizací i pro vzdělávání dospělých. Areál, který je od roku 2010 postupně modernizován, je navíc maximálně energeticky úsporný. Mikroklima v okolí také příznivě ovlivňuje zelená střecha školy, která slouží i jako venkovní učebna.

Přínosy adaptačního opatření

 
Co opatření řeší
V zadání pro projekt rekonstrukce školní budovy byly mimo jiné zohledněny dva klimatické problémy. Dlouhodobé sucho a zvyšování teplot. Požadavkem byly také nízké náklady na energie. Škola nyní slouží jako příklad dobré praxe, kde se mohou lidé nejen setkávat, ale i inspirovat.
 
Jak to funguje
Původní budovu školy určenou k rekonstrukci doplnila novostavba, na které byla v další etapě vybudována zelená střecha. 300 metrů zeleně na budově slouží nejen jako tepelný izolant, ale také jako učebna a místo pro trávení času. Stavba je nízkoenergetická, vytápěná tepelným čerpadlem s podzemními vrty o hloubce 100 metrů. Ve areálu se využívá dešťová voda pro splachování toalet i zalévání zahrady, což ročně uspoří až 100 kubických metrů vody.

Okolní zahrada má status přírodní zahrady, o kterou pečují jak děti ze školy a školky, tak jejich rodiče i prarodiče. Je to jedno z míst pro trávení volného času v obci, které je zastíněné. Slouží nejen žákům – po 16. hodině je otevřeno pro veřejnost. Výjimkou nejsou ani akce, jejich součástí je přespání ve spacácích na školní zahradě či promítání filmů na fasádě školní budovy.

Na dalším rozvoji školy a jejího okolí se podílí nejen firmy, ale i žáci a rodiče při společných brigádách. Místní tak společně tvoří místo, kde je jim dobře.

V současné době se připravuje přístavba další části, kde vzniknou nové třídy mateřské i základní školy, prostory pro základní uměleckou školu i pro mateřské centrum a další organizace.
 
Původní stav
Původní škola v Ostopovicích byla postavena v roce 1985. Šlo o typickou školní budovu, jaké jsou k vidění na řadě sídlišť. Počátkem tisíciletí však byla stavba v havarijním stavu a hrozilo její uzavření. Vedení obce se rozhodlo, že nepůjde nejjednodušší cestou běžné rekonstrukce. Místo toho poptalo projekt na moderní areál, jehož provoz bude úsporný a který bude sloužit jako komunitní centrum celé obce.
 
Údržba
Rozpočet školy počítá s roční spotřebou energií přibližně 230 tisíc korun. Pravidelné opravy, údržby a revize si každý rok vyžádají kolem 250 tisíc korun.
 
Proč to není jinak
Místo i účel budovy byl dán. Zásadním rozhodnutím ze strany vedení obce byly požadavky na úspornost nové budovy a charakter jejího využití – namísto uzavřeného školního areálu chtěli v Ostopovicích postupně vybudovat komunitní centrum.
 
Největší výzvy a překážky
Ne všichni obyvatelé a zastupitelé obce byli přesvědčeni, že zvolená cesta je správná. Některými lidmi bylo toto opatření především zpočátku vnímáno jako omezující, problematické a drahé.

Aby si areál udržel svůj vzhled a charakter, řeší se všechny další nové prvky i zásadní úpravy stále s autory původního návrhu.
 
Kolik to stálo
Celkové náklady vyčíslila obec přibližně na 43 milionů korun. Částku obec stále splácí. Kvůli snazšímu financování byl projekt rozdělen na etapy.

Projekt byl financován z dotací, vlastních zdrojů i půjček. Nejprve se podařilo získat dotaci z Operačního programu Životního prostředí na zateplení budovy. V dalších letech škola získala dotace z Evropského fondu pro rozvoj regionů na dokončení interiéru budovy, zahrady a vybudování zelené střechy a od ministerstva životního prostředí na přírodní učebnu v zahradě.

Návratnost projektu obec nevyčíslila, spíše než o ni šlo vedení obce o účelnost a funkce nového školního areálu. Předpokládaná životnost je 50 let. Počítá se s úsporou CO2 přibližně o 32 tun za rok a úsporu energie 583 gigajoulů za rok.

Veřejné budovy Městská zeleň Využití dešťové vody Zelená střecha Vlny horka a tepelný ostrov Úspory energie 

Lokalita:
Ostopovice
Realizace:
od roku 2010 – dosud
Autor:
EA architekti s.r.o.
Zhotovitel:
Interstav s.r.o.
Investor:
Obec Ostopovice
Kontakt:
Mgr. Petr Juráček
juracekhaha.@zsostopovice.cz

Buďte součástí hnutí, které mění naše města

Přidejte se k lidem, kteří ví
#jaknaklima
Sledujte, jak připravit naše domovy, města i krajinu na projevy klimatické změny.

Veganské a bez lepku🍪! Naše cookies vám neškodí.
Tato stránka využívá cookies. Kliknutím na „Rozumím“ souhlasíte s pravidly ochrany osobních údajů.
Nastavení