Volná krajina
Nový kabátek pro řeku Naarn Foto: Vojta Herout

Nový kabátek pro řeku Naarn

Revitalizované úseky na řece Naarn v Horním Rakousku vytvářejí lepší životní prostor pro vodní organismy a obyvatelům žijícím v okolí dopřávají možnost rekreace během horkých dnů. Stín, který poskytují vysázené stromy, se stará o zlepšení mikroklimatu a brzdí oteplování vodních toků. Rozšířený prostor průtoku toku řeky sníží v případě vysoké vody riziko záplav.

Přínosy adaptačního opatření

 
Co opatření řeší
Ve smyslu evropské "Rámcové směrnice o vodách" došlo ke zhodnocení některých úseků regulovaného toku řeky Naarn a to rozšířením a stočením toku, založením vedlejších ramen a zálivů i vysázením dřevin, to vše s cílem zlepšit ekologický stav a biodiverzitu. Rychle se ukázalo, že revitalizované úseky s sebou nesou přidanou hodnotu jak ohledně zlepšení povodňové situace, mikroklimatu, tak i pro vyžití obyvatel především v horkých dnech.
 
Jak to funguje
Přibližně 8,4 ha plochy rozdělené na 5 úseků řeky Naarn bylo postupně zrevitalizováno a ekologicky zhodnoceno.

Vytvořená rozšíření toku vedou ke zpomalení průtoku a tímto ke zlepšení stavu hladiny v případě vysoké vody. Pomocí inženýrsko-biologických úprav a rozmanitého tvarování říčního dna (brody, tůně, vodní rostliny) vznikly možnosti úkrytu pro ryby a živočišnou potravu při nízkém stavu vody během období sucha. Revitalizované ozelenění zlepšuje mikroklima, poskytuje místa pro ochlazení a zpomaluje ohřívání vody.
 
Původní stav
Řeka Naarn je hlavním vodním tokem území Machland, kde se provozuje intenzivní zemědělství. Za účelem vytvoření zemědělských užitných ploch došlo v letech 1968 až 1972 k regulaci a vyrovnání toku řeky, kdy bylo koryto řeky v délce cca 11 km upraveno do lichoběžníkového profilu.
 
Údržba
Na různých místech se plánuje každoroční sečení trávy, ošetření a údržba dřevin v 5letých intervalech nebo udržování nádob na odpad a laviček ze strany obcí (místní svaz cestovního ruchu). Odhadovaný provozní rozpočet činí cca 15 000,- € / rok.
 
Proč to není jinak
Jiné varianty nebyly myslitelné z důvodu nedostatku volných základních ploch. Omezující faktory jsou dostupnost pozemků, částečně protichůdné zájmy zemědělství a větších objektů infrastruktury.
 
Největší výzvy a překážky
Největší výzvou bylo najít pozemky, které by bylo možné získat za rozumnou cenu. Na začátku byl rovněž problém v chybějící akceptaci ze strany obyvatelstva a politiků, což se ale s každým úsekem projektu zlepšovalo.
 
Zkušenosti z provozu
V projektu se nepočítalo s tak silným přívalem lidí hledajících odpočinek, a to především v letních měsících. Potřeba přírodních rekreačních ploch byla určitě podceněna a nebyla původně ani velkým cílem (hlavním cílem bylo ekologické vylepšení vodního toku).
 
Kolik to stálo
Celkové náklady činí celkem přibližně 4 mil. € na 5 projektových úseků (dotační zdroj Podpora životního prostředí, ekologie vod, dotační období 2010 až 2017). Očekávaná amortizace investice je plánovaná na 80 let, popřípadě není finančně ocenitelná.

Revitalizace vodních prvků Protipovodňové opatření Biodiverzita Povodně a přívalové srážky Nedostatek vody a sucho 

Lokalita:
řeka Naarn mezi obcemi Perg a Mitterkirchen
Realizace:
2008 – 2016
Autor:
Büro PlanGo, ZT-Büro Thürriedl-Mayr, Gewässerbezirk Linz (Land OÖ.)
Zhotovitel:
Gewässerbezirk Linz (Land OÖ), Fa. Hasenöhrl, Fa. Habau, Fa. Petschl
Investor:
Wasserverband Machland (Konsensinhaber - 10% Kostenanteil), Bund (60%), Land Oberösterreich (30%)
Kontakt:
Dipl.-Ing. Wilhelm Somogyi
wilhelm.somogyihaha.@ooe.gv.at

Buďte součástí hnutí, které mění naše města

Přidejte se k lidem, kteří ví
#jaknaklima
Sledujte, jak připravit naše domovy, města i krajinu na projevy klimatické změny.

Odebírat

Veganské a bez lepku🍪! Naše cookies vám neškodí.
Tato stránka využívá cookies. Kliknutím na „Rozumím“ souhlasíte s pravidly ochrany osobních údajů.
Nastavení