Volná krajina
Děti sází dnes pro budoucnost les Foto: Myslivecký spolek Václavovice u Frýdku-Místku, z.s.

Děti sází dnes pro budoucnost les

Myslivcům z Václavovic se v blízkosti meandrujícího potoka Datyňky podařilo v průběhu let vytvořit jedinečný ekosystém složený ze dvou rybníků a mokřadů. V lokalitě ale ještě chyběly stromy a keře, a proto se rozhodli odpoutat děti z virtuálního světa tabletů a počítačů a s jejich pomocí vysadit potřebnou zeleň. Ukázali dětem, že existuje i svět venku, kam když se tiše přiblíží, mohou pozorovat kachny s mláďaty, husy divoké, vynořující se ryby, užovku a vzácně i bobra.

Přínosy adaptačního opatření

 
Co opatření řeší
Hlavním cílem celého projektu je zajistit pestrost v krajině a zadržovat potřebnou vodu v lokalitě. Projekt přispívá ke zvýšení biodiverzity. Například menší rybníček Kameníček by měl pomoci chránit zdejší populaci žab před suchem a sloužit jako vhodné místo pro jejich rozmnožování. Plody vysazených stromů a keřů se v budoucnu stanou atraktivní potravou pro zvěř. Obyvatelé lokalitu oceňují jako klidovou zónu. A projekt má nepochybně i vzdělávací přesah ať už pro děti zapojené do výsadeb, či žáčky místní lesní školky, kteří se zde seznamují s přírodou a jejími zákonitostmi.
 
Jak to funguje
V lokalitě díky mysliveckému sdružení postupně vznikl rybník Kamenec, v jeho blízkosti malý rybníček Kameníček a zbývalo vysadit ještě chybějící stromy a keře. Myslivci záměrně do okolí rybníka a okrajových partií potoka Datyňky zvolili vysokokmeny – jabloně, hrušně, třešně, slivoně, jedlé kaštany, jírovce, morušovníky a oskeruši. Celkem se podařilo během zhruba měsíce vysadit 70 stromů a 120 keřů.
 
Původní stav
Rybník Kamenec se nachází v povodí meandrujícího potoka Dolní Datyňky na okraji lokálního biocentra Lunčiska na pomezí obcí Václavovice a Kaňovice. Vznikl v roce 2006 jako průtočná malá vodní nádrž. Rybník zde podle starých map z doby josefínské existoval už kdysi, což potvrdilo i staleté bahno nalezené při výkopových pracích. Každoročně oblast navštíví zhruba 10 až 15 tisíc lidí.
 
Údržba
Zasazené stromy a keře budou pravidelně kontrolovat jak členové mysliveckého spolku, tak děti, které se výsadby účastnily. Předpokládané náklady na údržbu by neměly přesáhnout 3000 Kč ročně. Počítá se s kontrolou oplocení, přihnojováním, intenzivní zálivkou v období sucha a případným doplněním výsadby.
 
Proč to není jinak
Nezvažovali jiné možnosti.
 
Největší výzvy a překážky
Vzhledem k vládním omezením proti koronaviru se nemohly do výsadby zapojit děti ze škol a školek, jak se původně plánovalo. Členové spolku tak výsadbu uskutečnili s vlastními dětmi či vnoučaty.
 
Zkušenosti z provozu
Spolek se chystá zde postavit nové pozorovací zařízení pro děti.
 
Kolik to stálo
Náklady na výsadbu dosáhly výše cca 70 tisíc Kč, z toho 25 tisíc pokryl grant od Nadace Partnerství. Zbylé náklady hradil Myslivecký spolek Václavice z vlastních zdrojů.

Revitalizace vodních prvků Biodiverzita Nedostatek vody a sucho Zeleň v krajině Lesy 

Lokalita:
Biocentrum Lunčiska, Kaňovice, okres Frýdek - Místek
Realizace:
10/2020 – 11/2020
Autor:
Ivan Hoch a Patrik Adámek
Zhotovitel:
Myslivecký spolek Václavovice u Frýdku-Místku, z.s.
Investor:
Myslivecký spolek Václavovice u Frýdku-Místku, z.s.
Kontakt:
Ing. Ivan Hoch
ivan.hochhaha.@seznam.cz

Buďte součástí hnutí, které mění naše města

Přidejte se k lidem, kteří ví
#jaknaklima
Sledujte, jak připravit naše domovy, města i krajinu na projevy klimatické změny.

Veganské a bez lepku🍪! Naše cookies vám neškodí.
Tato stránka využívá cookies. Kliknutím na „Rozumím“ souhlasíte s pravidly ochrany osobních údajů.
Nastavení