App
Pracovní prostředí
Zelená střecha firmy Delikomat

Zelená střecha firmy Delikomat

Přehřívání místností, sucho, ale i přívalové srážky přiměly firmu Delikomat vytvořit na své administrativní budově zelenou střechu, která díky pestrému složení suchomilných rostlin nevyžaduje zavlažování. I díky ní si nyní mohou zaměstnanci vychutnat kávu v příjemném prostředí.

Přínosy adaptačního opatření

 
Co opatření řeší
Zelená střecha citelně vyrovnává výkyvy teplot v místnostech administrativní budovy a snižuje tak nároky na klimatizaci a vytápění. Zároveň zachytává srážky, díky čemuž klesá nápor na kanalizaci, kam by jinak dešťová voda odtekla. Zpětným uvolňováním vody do ovzduší pak zmírňuje působení sucha. Díky snadné přístupnosti střechu využívají všichni zaměstnanci k relaxaci, k obědovým pauzám i k obchodním jednáním. Přináší tak pozitivní efekt také v oblasti sociální.
 
Jak to funguje
Na původně jednopodlažní budově vzniklo další patro se střešní zahradou o rozloze 557 m2, která je přístupná vnitřním schodištěm tak, aby ji mohli zaměstnanci využívat k odpočinku v průběhu celého roku. Na střeše se nachází spolu se zahradou také prosklená kuchyňka a venkovní posezení.

Při budování zelené střechy realizátoři použili hydroizolační fólii z PVC-P Deklan 77 o tloušťce 1,5 mm jako kořenuvzdornou vrstvu, polypropylenovou textílii Filtek 300 jako separační a ochrannou vrstvu, nopovou fólii s perforacemi v horním povrchu Dekdren T20 Garden jako drenážní a hydroakumulační vrstvu.

Extenzivní zelenou střechu pokrývá substrát Florcom (firmy BB Com). Mocnost vegetační vrstvy se různí od 6 do 18 cm, ve skružích pak 80 cm, díky čemuž bylo možné využít pestrý sortiment rostlin. Ve skružích najdeme vícekmenné babyky, svítely s podsadbou kavylů, na ostatních plochách pak směs rozchodníků, travin a dalších suchovzdorných druhů trvalek, které nevyžadují trvalý zavlažovací systém.
 
Původní stav
Jednalo se patrovou administrativní budovu v průmyslové zóně na hranici s intenzivně zemědělsky obdělávanou krajinou.
 
Údržba
Údržba tohoto typu střešní zahrady není náročná časově ani finančně. Probíhá formou občasných zásahů dle potřeby v rámci běžné údržby budovy.
 
Proč to není jinak
Projekt nástavby dalšího patra budovy již se zelenou střechou předem počítal.
 
Největší výzvy a překážky
Náročnost vyplývala z nutnosti začlenit realizaci zelené střechy do harmonogramu celé stavby – výsadbu bylo potřeba uskutečnit ve vhodném období.
 
Zkušenosti z provozu
Střešní zahrada se stala reprezentativním prostorem firmy a dějištěm občasných větších setkání, což představuje pro rostliny zatěžkávací zkoušku. V případě poškození je potřeba rostliny dosadit. V průběhu doby dochází také k samovolnému obohacování porostu o rostliny z okolí (např. divizny), i některé z vysazených druhů se samy rozšiřují přeséváním.

Díky pozitivní zkušenosti pak firma do budoucna předpokládá rozšíření zelených střech i na přilehlé skladovací a výrobní objekty firmy.
 
Kolik to stálo
Celkové náklady za zeleň a substrát dosáhly výše 240 tisíc Kč, ostatní náklady byly součástí stavby. Finance uhradila firma Delicomat. Předpokládaná životnost projektu se odhaduje na 15 let.

Výrobní areál Městská zeleň Zelená střecha Biodiverzita Vlny horka a tepelný ostrov 

Lokalita:
Modřice, okres Brno-venkov
Realizace:
2016
Autor:
Atelier Štěpán (architektonické řešení), Ing. Petr Förchtgott (zeleň)
Zhotovitel:
Ing. Ivan Juránek (stavba), Ing. Petr Förchtgott (zeleň)
Investor:
DELIKOMAT s.r.o.
Kontakt:
Ing. Petr Förchtgott
petrftthaha.@volny.cz

Buďte součástí hnutí, které mění naše města

Přidejte se k lidem, kteří ví
#jaknaklima
Sledujte, jak připravit naše domovy, města i krajinu na projevy klimatické změny.

Veganské a bez lepku🍪! Naše cookies vám neškodí.
Tato stránka využívá cookies. Kliknutím na „Rozumím“ souhlasíte s pravidly ochrany osobních údajů.
Nastavení