Zastavěná území
Střešní zahrada komplexu Titanium v Brně

Střešní zahrada komplexu Titanium v Brně

Mezi dvěma kancelářskými budovami brněnského komplexu Titanium se překvapivě nachází unikátní střešní park s vodním prvkem. Střecha podzemních garáží měla podle původního plánu sloužit k parkování. Zvítězily však nakonec důvody pro zlepšení prostředí a mikroklimatu ve městě.

Přínosy adaptačního opatření

 
Co opatření řeší
Vzniklý park přirozeně zadržuje vodu - při standardních deštích je odtok do kanalizace nulový. Zároveň vytváří díky výparu příjemné klima. Mezi pozitivní efekty se řadí také estetické hledisko při pohledu z oken kanceláří a relaxační funkce pro zaměstnance.
 
Jak to funguje
Cílem autora bylo vytvořit park ve městě, který při pohledu z oken kanceláří zpříjemní pracovní prostředí. Na ploše 2670 m2 vznikla plnohodnotná zeleň s vodním prvkem a vzrostlými stromy. Celá zahrada je vyspádována od středu do žlabů podél budov, odtok vody zajišťuje drenážní smyčková rohož s oboustranně nakašírovanou filtrační textilií. Pod záhony se nachází ochranná geotextilie a hydroizolační fólie odolná proti prorůstání kořenů. Jako drenážní a vodoakumulační vrstvu realizátoři použili nopovou fólii Delta Floraxx Top tloušťky 20 mm.

V parku se nachází vzrostlé červené javory vyžadující velkou mocnost substrátu. Jeho spodní vrstvu tvoří hrubší minerální substrát, který umožňuje kořenům stromů lépe dýchat a předchází jejich zahnívání. Jako vrchní vrstva o mocnosti cca 20–30 cm následoval intenzívní substrát s větším podílem organiky a živin vytvářející vhodné prostředí pro trávník i keře (zimostrázy a přísavníky). Celková mocnost substrátu činí v nejvyšších místech cca 80-90 cm. Oba druhy substrátu se na plochu dostaly pneumaticky (vyfoukáním z cisteren).

Pod kobercovým trávníkem se nachází automatický závlahový systém, který čerpá vodu z okrasného mělkého bazénku uprostřed parku. Díky neustálé obměně se voda v jezírku nestačí zkalit a udržuje se čistá. Předehřátá a odstátá voda vegetaci prospívá a investor navíc ušetří peníze za čistící chemii.
 
Původní stav
Na prostranství bývalé tržnice Malá Amerika, kde se nacházely ruiny starých domů, vzniklo v roce 2013 nové administrativní centrum Titanium se dvěma prosklenými budovami. Střešní park vznikl v rámci této novostavby.
 
Údržba
Zeleň s vodním prvkem vyžaduje každotýdenní údržbu.
 
Proč to není jinak
Původně měl prostor sloužit k parkování aut, ale potřeba zeleně ve městě zvítězila.
 
Největší výzvy a překážky
V době realizace střešního parku bylo náročné získat informace o výsadbě vzrostlých stromů na podzemních garážích – zejména únosnosti střechy a uchycení stromů.
 
Zkušenosti z provozu
Park patří mezi oblíbená místa setkávání a odpočinku nejen zaměstnanců firem, ale také návštěvníků přilehlé kavárny, pizzerie a restaurace.
 
Kolik to stálo
Celkové náklady projektu činily 3,5 milionu Kč, při čemž finance pocházely ze soukromých zdrojů. Návratnost investice autoři odhadují na 20 let, životnost projektu pak na 30 let. Střešní park ušetřil investorům peníze zejména za dimenzování kanalizace a tepelnou zátěž garáží. Projekt měl také obchodní úspěch – do dvou let se podařilo kancelářské prostory zcela obsadit.

Administrativní budovy Městská zeleň Zelená střecha Stínění Biodiverzita Vlny horka a tepelný ostrov Povodně a přívalové srážky Nedostatek vody a sucho 

Lokalita:
Brno, Nové sady, okres Brno - město
Realizace:
2013-2014
Autor:
Ing. arch. Michal Kristen
Zhotovitel:
Greenville service s.r.o.
Investor:
JRA Estate
Kontakt:
Ing. arch. Michal Kristen
michal.kristenhaha.@atelierkristen.cz

Buďte součástí hnutí, které mění naše města

Přidejte se k lidem, kteří ví
#jaknaklima
Sledujte, jak připravit naše domovy, města i krajinu na projevy klimatické změny.