Volná krajina
Retenční tůň v Karlových Varech

Retenční tůň v Karlových Varech

Na místě zdevastovaného území se skládkou odpadu nově stojí retenční tůň sloužící k zadržování vody na pozemku a zlepšování mikroklimatu okolí.

Přínosy adaptačního opatření

 
Co opatření řeší
Hlavním cílem projektu bylo využít původní nevýhodu pozemku (skládku odpadu) a proměnit ji v přírodní vodní prvek. Tůň pomáhá zadržovat vodu v lokalitě, v létě přirozeným výparem ochlazuje své okolí a slouží také k ochraně území při přívalových srážkách. V neposlední řadě poskytuje prostředí pro život vodních organismů.
 
Jak to funguje
Nejprve bylo potřeba odtěžit odpad a odstranit znečištěné vrstvy. Vznikla tak terénní proláklina, která se postupně zaplnila vodou. Nově vzniklá tůň o celkovém objemu 2500 kubíků vody v létě vysychá, a tak se částečně snižuje její hladina. Rozdíl mezi maximální hladinou (úrovní terénu) a hladinou v suchých obdobích je cca 60 cm, což při ploše 500 m2 představuje zhruba 300 kubíků vody, které lze využít při přívalových srážkách.
 
Původní stav
Na pozemku se původně nacházelo zahradnictví, které ale zaniklo a postupně se proměnilo ve skládku odpadu. V tomto stavu převzal pozemek nynější majitel.
 
Podpůrné faktory
Pozemek vlastní soukromý majitel, který zajistí případné náklady na provoz. Autoři projektu však předpokládají, že tyto náklady budou pouze minimální.
 
Proč to není jinak
Zvolený postup přirozeně vyplynul ze situace, kdy bylo potřeba řešit a odstranit znečištění pozemku.
 
Největší výzvy a překážky
Z počátku nebylo jasné, zda geologická stavba podloží umožní, aby voda vzniklou prohlubeň vyplnila.
 
Kolik to stálo
Celkové náklady projektu tůně dosáhly 250 tisíc korun, které uhradil soukromý majitel. Návratnost investice nebyla primárním cílem projektu. Předpokládaná životnost tůně je dlouhodobá.

Revitalizace vodních prvků Protipovodňové opatření Biodiverzita Vlny horka a tepelný ostrov Povodně a přívalové srážky Nedostatek vody a sucho 

Lokalita:
Karlovy Vary - Hůrky
Realizace:
2018
Autor:
Kořenovky.cz
Zhotovitel:
Kořenovky.cz
Investor:
Petr Kopfstein
Kontakt:
Michal Šperling
michal.sperlinghaha.@gmail.com

Buďte součástí hnutí, které mění naše města

Přidejte se k lidem, kteří ví
#jaknaklima
Sledujte, jak připravit naše domovy, města i krajinu na projevy klimatické změny.